УМБАЛ с наградата „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда

Под небето

УМБАЛ „Свети Георги” получи ежегодната награда  „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване на здравето на хората за 2014-та. Призът бе връчен на специална церемония по повод Световния ден за безопасност и здраве на работното място – 28 април. Отличието приеха изпълнителният директор проф. д-р Карен Джамбазов и д-р Красимир Янев, председател на СО на КНСБ, от президента на КНСБ Пламен Димитров.

В УМБАЛ „Свети Георги” работят 2711 души. В болницата има внедрена система по безопасност и здраве при работа и система за управление на качеството. Има действащ Комитет по условия на труд, който редовно обсъжда въпросите по безопасност и здраве. В лечебното заведение непрекъснато се инвестира в подобряването условията на труд, обновява се оборудването, което е все по-функционално и безопасно. Направените инвестиции до момента в тази насока са на стойност над 22 млн. лв.

По утвърдена вече традиция, на 28 април световната синдикална  общност почита паметта на загиналите работници и служители при трудови злополуки. Международната организация на труда го отбелязва от 2003 година като световен ден по безопасност и здраве на работното място и подчертава важността на политиките и мерките за здравословен  и безопасен труд и ролята на сътрудничеството и диалога в този процес.

Данните на Международната организация на труда продължават да са тревожни, изтъкна по време на церемонията президента на КНСБ – Пламен Димитров. В докладът на МОТ се сочи, че  повече от два милиона и триста хиляди работници умират  ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести. По-голямата част от тях – 2,2 милиона, са жертва на различни професионални болести. Свързаните с работата смъртни случаи възлизат на 6300 дневно, като 5500 от тях са резултат от различни професионални болести. Според данните на Международното бюро по труда, броят на професионалните болести с нелетален край е 160 милиона годишно. Тези данни отразяват огромната цена, изразяваща се в човешко страдание, която има значително въздействие върху предприятията и производителността.

 

За периода 2000-2014 година в България са станали общо 58 513 трудови злополуки, като са загинали 1845 български работници.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва увеличаване на общия брой трудови злополуки през 2012 г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. в сравнение с двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 злополуки,  през 2012 г. – 3027, а през 2013 г. – 2768. За периода 2011-2012г. се наблюдава тенденция на намаляване броя на смъртните злополуки от 116 на 82, докато за 2013 се наблюдава тенденция на увеличаване на броя на смъртните трудови злополуки на 92 спрямо предходната година.

 

Споделете ни във:

1 thought on “УМБАЛ с наградата „Прометея” на КНСБ за хуманизация на работната среда

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.