„Свободна зона – Пловдив“ е гаранция за Вашия успех

Под небето

Настъпилите исторически и геополитически промени и разрастващата се тенденция за все по-тясно интегриране на регионалните икономики, безспорно доведе до значителни положителни резултати. Това от своя страна води до повишаване интереса на големите компании към “нововъзникващите” пазари.
В своя път към политическа и икономическа интеграция България е постигнала множество успехи и днес тя се оформя като много интересен пазар благодарение на своите преимущества. Многото предимства, предлагани от Свободна Зона Пловдив, нейната инфраструктура и услуги, я определят като притегателен дистрибуторски и търговски център.

Благоприятното и местоположение, в самото сърце на Балканския полуостров, я правят изключително атрактивна за чуждите инвеститори, а това, че тя се намира в страна като България, с присъщата и политическа стабилност, представлява още един допълнителен стимул за инвестиции.
Друг фактор допринасящ, за привлекателността на Зоната за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.