Под небето

Протестиращи срещу ГМО: Не щем Монсантия и нов Франкенщайн

Image title
Не щем България да се превърне в Монсантия. Не искаме да раждаме нов Франкенщайн. Това бе един от призивите на протеста срещу промените в закона за генно модифицираните организми (ГМО). Шествието под надслов „За да остане природа в България” събра десетки екозащитници, майки, готвачи и хора с позиция по проблема. Повечето от протестиращите биха тревожна аларма с автентични родопски чанове. Не ни засягат интересите на Монсанто. Искаме да храним децата си със здравословна храна, скочиха майки, притеснени от случващото се.  Протестиращите се обединиха срещу опитите на правителството да прокара некачествен закон, допускащ разпространение и пускане на пазара на ГМО. Image title

Протестиращ ни представи петицията, под която парафи са поставили десетки хиляди българи и която ще бъде препратена до всички държавници. Пускаме пълния текст на петицията, тъй като имаме отношение по въпроса:

ПЕТИЦИЯ
ОТ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ
ОТНОСНО: ПРЕДВИДЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ
Като български родители и граждани:
НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.
Настояваме да не се предприемат значими и важни законодателни промени без предварително да се е състояла широка обществена дискусия по въпроса. Настояваме за информационна кампания с цел информиране на обществото по отношение на генетично модифицираните организми (ГМО) и предвидените законодателни промени, които ще либерализират режима на използване на ГМО. Това е проблем от национално значение, засягащ пряко човешкото здраве, околната среда и биологичното разнообразие, земеделието и традиционните земеделски култури, националните ни интереси.Image title

Настояваме да се запази забраната за освобождаване на ГМО в околната среда, записана в чл. 79 от Закона за генетично модифицираните организми, както и да се запази забраната за освобождаване на ГМО в защитени територии и на 30 км около тях, записана в чл. 80 от същия закон. Решително се противопоставяме да отпаднат цитираните чл.79 и чл.80 и считаме, че това е в рязко противоречие с националните интереси на България.
Настояваме България да се възползва максимално от предпазната клауза по чл. 23 на Директива 2001/18/ЕО и да не разрешава освобождаването в околната среда и пускането на пазара на ГМО и продукти, съдържащи ГМО, за които има съмнения за вредно въздействие върху човешкото здраве или околната среда. Настояваме забраната да се приложи включително и за царевичния хибрид МОN810, поради риска, който носи за околната среда. Хибридът МОN810 е вече забранен в 6 страни, членки на ЕС, чиито законодателства са изцяло хармонизирани с европейските изисквания и директиви.
България е между страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа и е ратифицирала Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие през февруари 1996 г. Конвенцията подчертава, че опазването на биологичното разнообразие е обща грижа за човечеството и че държавите са отговорни за опазване на биологичното си разнообразие и за устойчивото използване на биологичните си ресурси. Отпадането на забраните и либерализирането на режима за отглеждане на ГМО в защитени територии противоречи на изискванията на Конвенцията и силно застрашава биоразнообразието в България.Image title

Невъзможно е да опазим биоразнообразието в страната ни, ако допуснем свободното използване на генетично модифицирани организми.
Невъзможно е съвместното съществуване на генетично модифицирани и НЕгенетично модифицирани култури. Полените на генетично модифицираните култури се разнасят на стотици километри и замърсяват традиционните култури, както и дивите растения. Новите протеини, синтезирани от ГМО, могат да засегнат редица полез
ни видове и да окажат отрицателно въздействие върху цели хранителни вериги.
Невъзможно е реализирането и на единствено правилната стратегията за България във връзка с обявения от правителството проект „Зелена България” за развитие на екологично чисто и биологично земеделие, опазване на околната среда и екотуризъм, ако освободим и допуснем използването на ГМО.Image title

Настояваме да бъдат защитени интересите на българските земеделски производители в общия европейски пазар, където преобладаващият процент потребители не желаят да купуват генетично модифицирани храни.
Традиционните български култури и екологично чисти хранителни продукти ще бъдат генетично замърсени и ще загубят своите пазари и конкурентноспособност. Последствията за българското биологично земеделие ще са необратими.
Европейският съюз не изисква от нас да либерализираме използването на генетично модифицирани организми, така че да застрашим националните си интереси. Изискванията се отнасят до хармонизиране на законодателството ни с европейското, като ни се предоставя възможност, чрез предпазната клауза на Директива 2001/18, да определим сами политиката си и да забраним използването на ГМО, които носят риск за човешкото здраве или околната среда, дори и да са одобрени на общо европейско ниво. По този начин всяка държава, членка на ЕС, може самостоятелно да определи приоритетите си и да защити интересите си, без конфликт с европейските директиви.
В страни като Швейцария, Ирландия, Италия има пълна забрана за отглеждане на генетично модифицирани култури, а в шест държави-членки на ЕС се осъществява строг, индивидуален подход – например със забрана на царевичния хибрид МОN810: Австрия (1999г.), Гърция (2005г.), Унгария (2006г.), Франция (2008г.), Люксембург (2009г.), Германия (2009г.).
С внесените от правителството предложения за промени ще се либерализира законът Image title
за ГМО без да е осъществено широко обществено обсъждане, без независими научни доказателства за безвредността, без дългосрочен анализ на последиците за националните ни приоритети. По този начин сме на път да извършим престъпление към себе си, наследниците си и към цялата ни природа.
В допълнение към исканията ни сме силно обезпокоени и от факта, че по данни на столична РИОКОЗ в България се предлагат хранителни продукти, съдържащи ГМО над допустимите норми, без това да е указано на опаковките им, според законовите изисквания. Още по-смущаващи са случаите, при които, въпреки констатациите на РИОКОЗ, не е последвало обозначаване на продуктите от страна на отговорните фирми. Ето защо настояваме и за:
  — Ефективен, действащ, регулярен и всеобхватен контрол над продуктите, допускани до българския пазар, за съдържанието им на ГМО, както и на адекватни санкции при нарушаване изискванията за етикетиране;Image title

  — Въвеждане на задължително етикетиране на продукти със съдържание на ГМО над 0.1 %;
  — Въвеждане на задължително етикетиране на всички животински продукти от животни, хранени с фуражи, съдържащи ГМО.
Изискваме от българското правителство и отговорните институции да представят открито и честно пред българския народ политиката си спрямо генетично модифицираните организми и ефективно да защитят националните интереси на България.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина