Какви привилегии предлага „Свободна зона – Пловдив“

Под небето

Важен фактор, допринасящ, за привлекателността на "Свободна зона – Пловдив"  за инвеститорите са привилегиите, предвидени в българското законодателство.
Като илюстрация на това, нека споменем някои от тях:

  • Безмитен внос и износ на стоки, машини и оборудване, суровини и др.
  • Освобождаване от ДДС, местни данъци и такси;
  • Гарантиране на инвестициите и избягване на двойното данъчно облагане;
  • Отдаване под наем на производствени и складови помещения;
  • Регистриране на предприятия със 100% чуждо участие на територията на зоната или на смесени предприятия без ограничения на дяловото участие, както и фирми на местни лица;
  • Дейностите в зоната могат да се осъществяват от лица, регистрирани като търговци по българския търговски закон или по националното им законодателство;
  • Избягват се всякакви бюрократични формалности при осъществяване на операциите по внос и износ.
  • Отличен достъп до Европа, страните от Близкия Изток както и до българския пазар;
Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.