„Маркетинг” и „Финанси” най-желани в Пловдивския университет

Под лупа

118 отличници от предварителната кампания вече са записани по първо желание за студенти на висшето училище

Image title
Икономическите специалности отново са сред най-желаните от кандидат-студентите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 1221 души от всички над 6000 записани за участие в изпитната сесия са посочили, че искат да учат в редовна форма „Маркетинг”. На второ и трето място, също редовно обучение, посочени съответно 1075 и 1072 пъти, са бакалавърските програми „Финанси” и „Стопанско управление”. Следват ги „Макроикономика” и „Политология” с 921 и 911 желаещи.

Продължава тенденцията от последните няколко години на засилен интерес към редовно обучение в педагогически специалности –  „Предучилищна и начална педагогика”  и  „Българска филология”–  съответно 729 и 726 души са ги посочили в документите си за участие в кандидатстудентската кампания.

„Предучилищна и начална педагогика” дори са на трето място сред най-желаните за задочно следване – избрани са от 750 човека кандидат-студенти. На първо и второ място са отново „Маркетинг” и „Финанси”, посочени съответно от 928 и 811 души.

Голям е напливът и към откритата за новата академична година специалност на Факултета по математика и информатика – „Софтуерни технологии и дизайн”. За редовната й форма има 589 желаещи, а за редовната – 352. На интерес втора поредна година се радват и две от бакалавърските програми на Философско-историческия факултет – „Социология на правото, икономиката и иновациите” и „Социология и науки за човека”, с по 737 и 662 кандидат-студенти.

По първо желание за новата академична година вече са записани като студенти 118 от отличниците в предварителните конкурсни изпити на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. За втора поредна година висшето училище дава това предимство на получилите „Отличен” по време на ранната кандидатстудентска кампания през м. юни.

Продължава записването за платено обучение за завършилите вече едно висше образование по държавна поръчка, за тези, които искат паралелно да следват две специалности или искат да се прехвърлят от частно висше училище в Пловдивския университет, както и за чужди граждани, които изучават в продължение на една година официалня език на страната ни в Департамента по български език на ПУ „Паисий Хилендарски”.

До 17 юли е срокът за подаване на документи за кандидатстващите с оценка от матури и награди от олимпиади, с придобит международен сертификат и оценка от изпит от предварителната кампания на ПУ „Паисий Хилендарски“. До тази дата включително документи се подават на място в Ректората на ул. „Цар Асен” №24 в Пловдив. За тези, които кандидатстват on-line, крайната дата е 15 юли на сайта на университета uni-plovdiv.bg.

Кампанията на Пловдивския университет бе открита на 5 юли. Утре, 15 юли, се провежда изпитът по теология, а на 17 и 18 юли – комплексният изпит по физическо възпитание. За специалност „Актьорство за драматичен театър” по традиция са насрочени три изпитна кръга през месец септември – на 12, 13 и 14 септември.

Конкурсните изпити през юли са за класиране за прием във всички бакалавърски и в директните магистърски програми „Право“, Славянска филология“ и „Балканистика“.. През новата академична година висшето училище ще приеме 3410 бакалаври в редовна форма на обучение и 780 – в задочна. В директните магистърски програми ще бъдат записани 280 човека– 220 ще са редовно обучение, а 60 ще бъдат задочно. В магистратурите след бакалавърска степен акредитираните места са 230 в редовна форма и 10 в задочна. Единствено за Техническия колеж в Смолян има 100 бройки за ОКС „Професионален бакалавър”. Завършилите колежа могат да продължат образованието си в някои магистърски програми както в Пловдивския университет, така и в други висши училища.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.