Топлофикация започва възстановяване на суми заради по-ниската цена на природния газ

Зелен град Новини

Те ще бъдат приспаднати от следващи фактури и няма да бъдат изплащани в брой

От юли 2020 г. EVN Топлофикация започва възстановяване на суми на своите клиенти заради определената по-ниска цена на природния газ и респективно на топлинната енергия за минал период. Съгласно решение на КЕВР от 10 юни 2020 г. цената на топлината енергия за клиенти на EVN Топлофикация бе намалена с 5,76% със задна дата за периода 1 юли 2019 – 30 март 2020 г. Така цената на мегаватчас топлинна енергия за този период бе намалена от 97,58 лв./ без ДДС на 91,96 лв. без ДДС.

Следвайки разпоредбите на Закона за енергетика EVN Топлофикация ще изчисли сумите за възстановяване към своите клиенти за този минал период, като те ще бъдат приспадани от следващите им фактури за топлинна енергия и няма да бъдат изплащани в брой.

Всеки клиент ще получи  към фактурата си т.нар. кредитно известие с подробна справка за изчислената сума за възстановяване съобразно потребеното количество топлинна енергия. Сумата за възстановяване ще е посочена със знак минус.

Клиентите на ежемесечен отчет ще получат корекциите си във фактурите за юни 2020 г., които се получават през юли. Ако сумата е по-голяма от дължимата сума по издадената фактура, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. В Пловдив 83% от битовите клиенти на ЕVN Топлофикация имат ежемесечен отчет на уредите в имотите си.

Клиентите на сезонен (годишен) отчет ще получат корекции  в две изравнителни фактури, които обхващат целият период 01.07.2019 – 04.2020 г. Те са фактури за:

– периода юли 2019 – октомври 2019 г., който обхваща летните месеци, извън отоплителния сезон, но с ползване на гореща вода. Тези фактури ще бъдат при клиентите през юли 2020 г.

– периода ноември 2019 – април 2020 г., който е активният отоплителен сезон. Тези фактури  се изготвят и изпращат от съответната фирма за дялово разпределение през юли 2020 г. като след периода за разглеждане от страна на клиентите и възможност за възражения, се фактурират от EVN Топлофикация в началото на септември 2020 г. Сумата за възстановяване и тук ще е посочена със знак минус.

Гражданите, които след 1 юли 2019 г. вече не са клиенти на дружеството, следва да се свържат с ЕVN Топлофикация за организиране на възстановяване на сумите, за периода, в който са били клиенти на дружеството.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.