Строителен бум в Община Родопи

Новини Под небето

Издадените строителни разрешения до момента са над 180

Цифрите показват, че за миналата година издадените разрешения за строеж са 707, а удостверенията за въвеждане в експлоатация са 250 на брой

Сериозна строителна активност се отчита на територията на община „Родопи” до този момент на 2021 година. От началото на годината местната администрация е издала 181 броя разрешителни за строеж.

Само този месец на сесия на Общински съвет – Родопи позволителните документи с искания за промяна на Подробния устройствен план за земеделски земи и жилищно застрояване са над 40 на брой.

За периода януари-април, със заповед на кмета Павел Михайлов, одобрените ПУП за замеделски земи са 25, а за регулация -13.

От години общината се очертава като най-предпочитаната дестинация край Пловдив за строеж на еднофамилни жилищни сгради и локация за развиване на бизнес. Цифрите показват, че за миналата година издадените разрешения за строеж са 707, а удостверенията за въвеждане в експлоатация са 250 на брой. През 2020 година 233 сгради са със заверени технически паспорти.

Според данните от началото на тази година удостверенията за въвеждане в експолоатация са 85, а заверените технически паспорти -93 на брой.

Бъдещите планове за развитие включват превръщането на „Родопи” в зелен жилищен район в близост до Пловдив. Очакванията ни са все повече фирми и хора, които строят собствени сгради за живеене, да се насочват към нашите населени места.

2021 година е важна за община „Родопи”. Общинското ръководство заложи 360 хиляди лева за изработване на Общ устройствен план на общината, който ще рамкира възможностите за бъдещото й развитие. ОУП са стратегически документи.  Създадето на  нов градоустройствен план е изключитено необходимо в условия на засилен инвестиционен интерес и динамиката в жилищното строителство”, обясни кметът Павел Михайлов.

В дневният ред на заседанието на Общински съвет – Родопи бяха включени над 80 точки. Съветниците взеха решение да отпуснат 3 хиляди лева в подкрепа на двойка с репродуктивни проблеми и да подпомогнат със средства социално слаби и хора в тежко здравословно състояние.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.