Общината тегли кредит от 19 милиона лева за съфинансиране на Водния проект

Градът Изпод тепето Новини

Дългът ще е от ФЛАГ, администрацията организира обществено обсъждане

Общината има намерение да изтегли кредит в размер на 19 милиона лева за съфинансирането на Водния проект. За осигуряването на средствата по изпълнение на решение на общински съвет администрацията организира обществено обсъждане на 3 ноември, от 18ч., в пленарната зала на местния парламент.

Общата стойност на Интегрирания проект за водите е 113 143 706,65 лв., от които БФП 78 884 281,67 лв. и собствен принос 16 608 658,40 лв. без ДДС. Дългът е в размер до максималния, одобрен от Общинския съвет и ще бъде теглен от „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД (фонд „ФЛАГ”). Желаещите граждани могат да се запознаят подробно с документацията в Общински съвет и в Общината, съобщават днес от кметството.

Целта на Водния проект е да се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи, които в момента се изхвърлят без съответното достатъчно пречистване, което да отговаря на заложените в Директива 91/271/ЕЕС изисквания.

Продължителността на проекта е 48 месеца, а с реализирането му ще се гарантира оптималното отвеждане и пречистване на отпадъчните води, събирани в канализационните мрежи.

Ще бъде подменена 13,428 км второстепенна канализационна мрежа, както и 708 сградни отклонения и ще се изгради нов колектор с дължина 2,746 км. С това ще се осигури достатъчен капацитет на системата за нормалното на оттичането на смесените води в дъждовно време, за да не става наводнения.

Двата колектора (съществуващият и новият), работещи успоредно, ще имат необходимия капацитет за поемане на максималния отток. Ще се намали и честота на аварии по водопроводите, която е главната причина за действителните загуби във водопроводната мрежа.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.