Гешев атакува атестирането в университетите пред Конституционния съд

Новини Темида

Главният прокурор атакува в Конституционния съд (КС) разпоредба от Закона за държавния бюджет за 2022 г., с която се въвеждат допълнителни критерии за атестиране на университетските преподаватели, с които трябва да се съобразят висшите училища, ако искат да участват в разпределението на 20 млн. лв. финансиране от държавата за повишаване на заплатите.

Тексктът, който Гешев атакува пред Конституционния съд, се съдържа в разпоредба от Закона за държавния бюджет, с която висшите училища се задължават да въведат критерии за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, утвърдена от Министерския съвет, съобщава в публикация по темата lex.bg. Ако това не се случи, катедрите няма да имат възможност да получат финансиране от държавата.

Новата методика предизвика критики веднага след като бе обявена за обществено обсъждане, а сега е оспорена и от главния прокурор Иван Гешев. Пред Конституционния съд той твърди, че разпоредбата противоречи на академичната автономия на висшите училища и на принципа на правовата държава.

В искането Гешев посочва, че при уредбата по „оценяване на приноса на всеки член на академичния състав в учебната, научноизследователската, художествено-творческата, административната и други дейности, при атестирането“, законодателят императивно е посочил, че оценката се извършва от самото висше училище и по предварително оповестени показатели и критерии, определени в правилника на всеки университет.

„Правото на ВУЗ да определи предварително показателите и критериите по „оценяване приноса на всеки член на академичния състав“, търпи само едно законово ограничение – изчерпателно изброени в разпоредбата на чл. 57, ал. 2 от ЗВО, задължителни критерии за оценяване, които следва да присъстват в правилниците на висшите училища относно атестирането на академичния състав“, посочва Гешев.

Според главния прокурор дейностите по „атестиране на академичния състав“ са част от академичното самоуправление. „Ето защо разпоредбата, с която се предвиждат допълнителни критерии и показатели за оценяване на академичния състав, в подзаконов акт на МС, е в очевидна колизия не само със Закона за висшето образование, но и с конституционно установената академичната автономия на висшите училища“.

Конституционният съд е образувал дело по искането на Гешев, а Красимир Влахов е определен за докладчик.

Източник: Дневник

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.