Финансират проекти за енергийната ефективност и в еднофамилни стари жилищни сгради

Новини

Максималният размер е до 55 000 лв.  За сграда до 6 самостоятелни обекта, построена преди 1999 г. 

За програма за финансиране на енергийната ефективност в еднофамилни жилищни сгради, съобщават от Фонда за устойчиви градове. Тя включва предоставянето на кредит за дейности за постигане на минимален енергиен клас „С“.

Максималният размер на финансирането е до 55 000 лв. при допустима еднофамилна сграда до 6 самостоятелни обекта, построена преди 1999 г. С проекти могат да кандидатстват собственици от Столична община и градовете: Благоевград, Бургас, Хасково, Ямбол, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Димитровград, Асеновград, Карлово, Дупница, Петрич, Гоце Делчев, Казанлък, Панагюрище, Велинград.

Целта на проектите е да се постигне енергийна ефективност на сградата чрез: изолация на външните ограждащи елементи, смяна на дограми, обновяване на системите за поддържане на микроклимата, технически инсталации, локални инсталации и/или връзки за отопление, газоснабдяване, съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност, вкл. конструктивно укрепване (когато е предписано като задължително в конструктивното обследване). Допускат се и ремонт и реконструкция на различни части на сградата (покрив, стени, стълбищни клетки и площадки, коридори, асансьори и др.), в случай че се постигат енергийни спестявания за сградата от повече от 60%.

В проектите могат да се включат и: Обследвания за енергийна ефективност и конструктивни обследвания на съществуващи еднофамилни жилищни сгради; Оценка на разходната ефективност за инвестицията; Въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за горепосочените сгради за задоволяване на собствените нужди от енергия, ако това е технически възможно и икономически целесъобразно; Подобряване достъпа за лица с увреждания до гореспоменатите сгради.

Още за условията и изискванията към кандидатите четете на страницата на Фонда.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.