ЖивотНовини

Европейците са сериозно обезпокоени за качеството на въздуха

Според специално проучване „Евробарометър“, публикувано днес, европейците са обезпокоени от последиците от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда. Повечето от анкетираните също така считат, че промишлеността, публичните органи и работодателите трябва да направят повече за подобряване на качеството на въздуха. Респондентите изразяват ясна подкрепа за международен или европейски подход за подобряване на качеството на въздуха, а голяма част от тези, които са чували за стандартите на ЕС за качество на въздуха, смятат, че те следва да бъдат засилени.

Източник: Евробарометър – В почти всички (освен пет) страни членки на ЕС, повече от половината от анкетираните считат, че стандартите за качество на въздуха трябва да бъдат засилени

Повечето европейци смятат, че в техните държави различни заболявания, като респираторни заболявания (89 %), астма (88 %) и сърдечносъдови болести, са сериозни проблеми, дължащи се на замърсяването на въздуха. Европейците са обезпокоени и от екологичните проблеми, които замърсяването на въздуха причинява във водните обекти.

Почти половината от респондентите са на мнение, че качеството на въздуха се е влошило през последните десет години (47 %).

Проучването „Евробарометър“ показва, че гражданите не разполагат с информация за проблемите, свързани с качеството на въздуха в тяхната страна. Повечето европейците продължават да са слабо информирани за съществуващите стандарти на ЕС, тъй като само малка част от анкетираните (27 %) са чували за тях. Същевременно голяма част от респондентите (67 %), които са запознати със стандартите на ЕС за качество на въздуха, заявяват, че те следва да бъдат засилени.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина