Еднодневно обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Куклен-Асеновград“

Новини

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ОРГАН НА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Бихме искали да Ви информирмираме, че през месец юни 2022 г. се планира провеждането на еднодневно обучение за екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ „Куклен-Асеновград“, съгласно програма на Местна инициативна група „Куклен-Асеновград“, при следния график:

  • „Управление на стратегията за ВОМР, административни изисквания и условия на нормативната база, мониторинг на процеса на прилагане, изисквания на ЗОП“ на 24 юни 2022 г. в Заседателна зала на МИГ „Куклен-Асеновград“, Търговски комплекс, ет. 2, офис № 3, ул. „Христо Г. Данов“ № 21 от 10.00 часа

Обученията се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-33 /19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Съгласно член 34 от Регламент (ЕС) № 1303/201, задачите на МИГ по прилагане на Стратегиите за ВОМР.

 

 

 

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.