БългарияГласовеНовиниПод лупа

Белащенци искат оставката на шефа на Басейнова дирекция, която защити правата им

Заради неявяване на дело по жалба на Холсим срещу учредяване на санитарно-охранителна зона 

На проведеното съдебно заседание на 25.04.2023г. е представено становище по делото, в което са изложени съображения, относно неоснователността на подадената жалба от „Холсим кариерни материали Пловдив” АД и се обосновава правилност и законосъобразност на издадената Заповед, пише в позиция Васил Узунов – директор на БД ИБР.

Инициативният комитет „Стоп на кариерите в Белащица“ обяви, че иска оставката на шефа на Басейнова дирекция в Пловдив. Белащенци насрочиха протест по този повод за петък, 28 април пред сградата на дирекцията.

Мотивите на протестрищите са, че на вчерашното заседание в Административен съд по дело за жалба на Холсим срещу учредяване на санитарно-охранителна зона в землището на селото не се е явил представител на дирекцията.

„Със заповед на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ от 12.09.2022 г. бе учредена санитарно-охранителна зона – подземни води, около два броя каптирани естествени извори за обществено питейно-битово водоснабдяване на село Белащица. Тази заповед решаваше и проблема с водата и въпроса с кариерите, които са недопустими при така учредената зона.
Днес беше проведено първото заседание пред Пловдивския административен съд по жалбата на Холсим. По делото нямаше представител на Басейнова дирекция, който да защити издадената заповед, който да се бори за обществения интерес, който да свърши работата, за която му се плаща.

Искаме оставката на директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и няма да се примирим с поредното нехайство на институциите, които демонстрират, че няма проблем с водата, няма издадена заповед и няма проблеми в Белащица!“ обявиха от ИК.

От своя страна директорът на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ Васил Узунов разпространи позиция по казуса с предстоящите протести на жители на с. Белащица пред сградата на институцията.

В нея се казва:

Със Заповед № СОЗ-М-434/12.09.2022г. е определена Санитарно-охранителна зона около два броя каптирани естествени извори КЕИ „Калоян дере 1“ и КЕИ „Калоян дере 2“ за „обществено питейно-битово водоснабдяване“ на село Белащица, община Родопи, област Пловдив. Като административен орган издал тази заповед БД ИБР ще упражни правомощията си и защити административният акт, излагайки съображения в посока, че процедурата е проведена, съгласно разпоредбите на относимата и действаща Наредба №3/2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди /Наредба № 3/2000г./

Определянето на санитарно-охранителни зони предвид предназначението им е именно защитата и опазването на общественото здраве и обществената сигурност, така както е посочен в чл.3, ал.2 от Наредба №3 от 16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

На проведеното съдебно заседание на 25.04.2023г. е представено становище по делото, в което са изложени съображения, относно неоснователността на подадената жалба от „Холсим кариерни материали Пловдив” АД и се обосновава правилност и законосъобразност на издадената Заповед от директора на БД ИБР.

Заповедта е правилна и законосъобразна и не са налице основания за нейната отмяна. Тя е общ административен акт и предварителното ѝ изпълнение е допуснато по силата на закона с определения на тричленен и петчленен състав на Върховния административен съд, който е оставил без уважение искането на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД за спиране на предварителното изпълнение на решението на директора на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район“. С общия административен акт се определят и учредяват охранителни режими  в интерес на обществото и защита на правата им.

Относно направеното заявление и поисканата оставка, буди недоумение това изявление от страна на представител на обществеността. Именно БД ИБР като институция е тази, която с учредяването на санитарно-охранителната зона около два броя каптирани естествени извори КЕИ „Калоян дере 1“ и КЕИ „Калоян дере 2“ за „обществено питейно-битово водоснабдяване“ е защитила правата на жителите в село Белащица, законните им интереси и опазването на общественото здраве и обществената сигурност. В допълнение БД ИБР, нейният директор и управляваният от него екип ще продължат да изпълняват задълженията си, спазвайки буквата на закона, при пълна откритост и информираност на обществото, за да бъдат защитени неговото здраве, обществената сигурност и цялостен интерес.“

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина