Новини

405 милиарда евро са инвестирани в реалната икономика на Европа

Общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС

Публикуван днес доклад показва основните резултати, постигнати от петте европейски структурни и инвестиционни фонда до средата на бюджетния период 2014—2020 г. Към октомври 2018 г. за почти две трети от бюджета на европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014—2020 г. са поети задължения по конкретни проекти. До края на 2017 г. един милион предприятия, 74 000 от които новосъздадени, са получили подкрепа за разширяване, иновации, въвеждане на нови продукти и създаване на работни места. В цяла Европа общо 1,7 милиона инвестиционни проекта са били одобрени за подпомагане от ЕС.

До края на 2017 г. 15,3 милиона души — два пъти повече в сравнение с миналата година, са получили подкрепа за намиране на работа или усвояване на нови умения. 42,5 милиона граждани вече ще имат достъп до по-добри здравни услуги.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина