Инспекцията по труда в Пловдив тръгва на активни проверки по полето

Новини Под лупа

Проверките са за спазване на трудовото законодателство в селското стопанство

 

В края на пролетта се активизира земеделският сезон, поради което контролът на земеделските производители в следващите месеци ще бъде един от основните акценти в дейността на Инспекция по труда Пловдив, съобщи директорът ѝ Атанас Чернаев.

До края на учебната година при проверките на земеделските стопани инспекторите по труда специално следят за непълнолетни лица на полето. При установяване на такива, във всички случаи, независимо дали полагат труд или не, ще се информира Районното управление по образование. Информацията ще се предоставя, съгласно Споразумение между Министерството на образованието и науката и Инспекцията по труда, за да бъдат предприемани мерки да се установи дали непълнолетните посещават училище и ако не – да се работи за връщането им в клас. Наемането на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление, поради което подлежи на наказателно преследване.

При проверките в селското стопанство като цяло се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114а от Кодекса на труда, т.нар. еднодневни трудови договори, са само един от начините за наемане на работната ръка. Те имат своите предимства, както за работещите, които не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, така и за земеделските стопани, които нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

За да облекчи администрирането на еднодневните договори беше надграден софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори с цел същите да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата. Указание за предоставяне, регистриране и отчитане на този вид договори е публикувано в сайта на ИА ГИТ, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Трудови правоотношения“ http://www.gli.government.bg/page.php?c=53&d=1891

Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката – неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи. През май 2018 г. беше въведена възможност и за наемане на работници по силата на еднодневни договори за половината от законосъобразното работно време, т.е. за 4 часа, които също могат да се заявяват онлайн.

Консултации за работота със софтуера може да се получат на телефоните на дирекцията: 032 62 52 76 и 032 63 36 01.

Споделете ни във:

1 коментар за “Инспекцията по труда в Пловдив тръгва на активни проверки по полето

  1. хайдуците опоскаха държавата, ние гледаме завалиите дали имат стинки! каза:

    многу е важну да се види дали земат по 2 леа на час или по 3…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.