Новини

В ПУ обучават преводачи за европейските институции

Филологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ до 10 октомври приема документи за две магистърски програми по превод – „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“. Обучението по първата специалност продължава 2 семестъра с възможност за изучаване на два чужди езика по избор – английски, испански, италиански, немски и френски. Във втората магистратура предлагат два варианта – 2 семестъра с изучаване на 1 чужд език и 3 семестъра при изучаване на два чужди езика. И в двата случая се избира измежду английски, испански, италиански, немски, руски и френски.

Учебните планове са разработени съвместно с Центъра за езици и интеркултурна комуникация във Филологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Тъй като са от първите магистърски програми в университета с подобно обучение по два чужди езика, вече са с утвърдени традиции и са единствените във Филологическия факултет, които включват стаж в преводаческа фирма.

Понеже са с изцяло практическа насоченост и подходящи за широк кръг специалисти, придобили бакалавърска или магистърска степен в сферата на хуманитарните, обществените, техническите и естествените науки, при кандидастване не е необходимо предишното образование да е филологическо.

Специалностите „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“ дават възможност за участие в международен студентски обмен, практика във водещи европейски университети, участие в научни проекти и форуми, участие в преводаческите стажове на европейските институции.

Възможна е и преводаческа специализация по китайски език.

Обучаващите се ще получат специализирани знания и умения в областта на теорията, методологията и практиката както на класическия превод, така и на локализацията на продукти и уебсайтове, междуличностната и междукултурната комуникация, изискванията на пазара и предоставянето на преводачески услуги, съвременните информационни технологии и практическата работа с разнообразни преводачески програми и инструменти и др.

Административен координатор на магистърските програми „Превод за европейските институции“ и „Превод и интеркултурна комуникация“ е Светла Попчева, Ректорат, кабинет №369; тел.: 032/263-238; моб. тел.: 0888160615; [email protected]. Работно време: понеделник, сряда и петък от 10:00 до 14:00 ч.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина