КултураНовини

Завърши петмесечното обучение на екипа на Градска художествена галерия – Пловдив по проект към Национален фонд „Култура“

Близо 30 часа лекции с дискусии и практически задачи повишиха степента на компетентност на екипа на Градска художествена галерия – Пловдив  през последните пет месеца. Петима изявени специалисти в различни области на изкуствознанието, добрите музейни практики и културното законодателство се срещнаха с уредниците, екскурзоводите и счетоводителите в рамките на проекта „Повишаване на квалификацията на екипа на Градска художествена галерия-Пловдив“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

Програмата цели насърчаване на професионалното развитие на заетите служители с оглед преодоляване на последиците от Ковид – пандемията в дейността на музеите и галериите и особено при работата им с публика.  

За част от екипа със специализирано образование лекционният курс имаше надграждащ ефект, но при всички предостави възможност за комплексни познания в опазването на културни ценности, в представянето на изкуство пред разнородна публика, в по-добро познаване на културни тенденции.

В своя цикъл лекции проф. Иванка Гергова, чл.кор. на БАН, проследи историята и характеризира естетиката на българското православно изкуство. Тя се срещна с екипа на галерията в постоянната експозиция „Икони“, където експонатите послужиха за пряка илюстрация на теоретичното съдържание.

Изкуствоведът от Националната художествена академия проф. Чавдар Попов проведе лекциите си в обновената Постоянна експозиция на Пловдивската галерия, в чиито зали може да се проследи историята на българското изкуство от Освобождението до 1989 г. – период, който изследва проф. Попов.

Трансформациите в съвременната  живопис в България и паралелите с процеси в европейското и световно изкуство беше тематичният кръг  лекции на проф. Свилен Стефанов (НХА). С практически задачи ангажира служителите на галерията д-р Тодор Петев, известен специалист, обучаващ музейни екскурзоводи и педагози за работа с публиките, за ефективна комуникация и образователни занятия.

Бившият заместник-министър на културата Амелия Гешева разясни нормативните промени в законодателството в сферата на културата и опазването на културното наследство, съпоставяйки разпоредбите в различни закони и наредби, включително и свързаните с местното самоуправление.

Служителите в Градската художествена галерия обогатиха познанията си и осмислиха в дълбочина както изпълнението на своите основни функции, така и важната мисия на един от най-големите художествени музеи в страната. За това помогна и медийното партньорство на сайта „Под тепето“ и БНТ – Пловдив.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина