ГрадътКултураНовини

Проф. Стефан Костянев става Почетен гражданин на Пловдив

МС предлага бившия ректор на Медицинския университет за орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Председателят на Общински съвет-Пловдив инж. Александър Държиков ще връчи отличието „Почетен гражданин на град Пловдив“ на член-кореспондент проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н., на специална церемония днес в I-ва аудитория на Аудиторния комплекс на Медицински университет – Пловдив, на бул. „Васил Априлов“ №15 A. Проф. Костянев е удостоен с отличието с решение № 207 на Об С, взето с Протокол 10 от 26.05.2022 г.

Ден по-рано стана ясно, че Кабинетът предлага на президента да награди с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие проф. Стефан Костянев за неговите особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и образованието.

Научните интереси на проф. Костянев са в областта на функционалната белодробна диагностика, детската респираторна физиология, физиологията и патофизиологията на физическото натоварване и съня. Той е създател на научна школа в областта на функционалната белодробна диагностика. Участвал е активно в управлението на много научноизследователски, образователни, инфраструктурни и бизнес ориентирани проекти, финансирани по национални, европейски и международни програми. Под ръководството на проф. Костянев са реализирани 27 научни проекта, 4 национални програми, 7 проекта за научна периодика, 7 големи инфраструктурни проекта и 3 големи образователни проекта с европейско финансиране. Той е директор на научноизследователския институт при МУ – Пловдив, който стимулира и подпомага развитието на научния потенциал в областта на медицината. Благодарение на създаването на института Медицинският университет в Пловдив през 2021 г. получи статут на Научноизследователски университет – един от седемте в страната. Проф. Костянев е уважаван член на специализирани научни съвети и организации в страната и в чужбина.

От 2011 до 2019 г. проф. Костянев е ректор на МУ – Пловдив. По време на неговото управление значително се увеличава броят на чуждестранните студенти в университета, което е своеобразна оценка за качеството на обучение и за международния му престиж, както и признание за висшето медицинско образование в страната като цяло.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина