Бившият девически колеж „Свети Йосиф“ вече е Център за компетентност на Техническия университет

Евала Забравеният град Култура Новини

Реставрацията започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 223 300, 80 леваса по спечелен проект

Обновената сграда днес бе тържествено открита

В Техническия университет – филиал Пловдив беше тържествено открита реставрираната и обновена сграда на бившия девически колеж „Свети Йосиф“, в която се помещава III-ти корпус на висшето учебно заведение.

Гостите бяха посрещнати с красивите песнопения на хор „Евмолпея“. Тук се бяха събрали представители на 6 висши учебни заведения, партньори в осъществяването на проекта, представители на бизнеса, заместник-кметът на община Пловдив Анести Тимчев и еврокомисар Мария Габриел. Красивата сграда на ул. Цанко Дюстабанов“ № 8, в която се помещават 20 нови научни лаборатории е обявена през 1985 година за архитектурно-строителен паметник на културата. От 2009 година е паметник на урбанизма и културния пейзаж в историческата зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“.

Реставрацията на сградата започна през 2019 година, а средствата за ремонтните дейности в размер на 2 223 300, 80 лева са отпуснати по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”. В момента екип на Техническия университет – филиал Пловдив подготвя и обявява обществени поръчки за доставката на научна техника на стойност 9,8 милиона лева. Общо в 3-ти корпус ще заработят 20 научни лаборатории, плюс още две във 2-ри корпус, като стойността на тяхното обновяване влиза в посочената по-горе сума.

Ето как ръкоодителят на Техническия университет проф.д-р Въльо Николов коментира на какви цели ще служи новият център за компетентност: „В университета имаме научно-изследователски сектор със специализирани лаборатории, в които правим разработки, необходими на компании, обръщащи се към нас за инженерна помощ. По този начин ще работи и в Центъра за компетентност, само че на много по-високо научно и инженерно ниво. До приключване на програмния период през 2023 година имаме ограничение да ползваме придобитото оборудване максимум 20 на сто от работното време за съвместни разработки с бизнеса от региона. Що се отнася до резултатите от научните изследвания, те ще бъдат общодостъпни и безвъзмездно предоставени на всички, които проявяват интерес към тях. Но най-ценното от гледна точка на обучението на бъдещите инженери е, че те ще имат достъп до най-модерната научна техника в света. Вярваме, че в Центъра за компетентност ще привлечем да работят след завършването си, най-добрите студенти с интерес към науката.“

Еврокомисар Мария Габриел поздрави създателите на Центъра за компетнтност, подчертавайки, че всички участници в проекта са показали, че знаят как се гради общност между научно-изследователски институции, университети и бизнес, общност между местна власт и европейски институции. „Центърът за компетентност стъпва на 3 здрави основи: на партньорството и полезните взаимодействия, създадени при осъществяване на проекта; на младите инженерни таланти, които могат точно тук да намерят мястото си в живота, като развиват идеите си и живеят добре; на приложимост на идеите и на разработените научни продукти и услуги, за да направят средата ни за живот по-добра“.

Мария Габриел счита, че Центърът за компетентност има перспективи за развитие, финансирано със средства от над 100 млрд. евро от програмата „Хоризонт Европа“, и програма „Еразъм плюс“, чийто бюджет е 28 млрд. евро.

Пламен Панчев – създател и управител на клъстер „Тракия икономическа зона“ заяви, че компаниите от зоната имат добър опит в работата си с екипа на Техническия университет – филиал Пловдив и разчитат, че новата научна база на Центъра за компетентност ще направи съвместните инженерни проекти по-ефективни. Имаме възможност и вече работим с екипа на еврокомисар Мария Габриел. Ние участваме в програма за привличане на инвеститори и новият Център за компетентност ще ни даде нов надежден инструмент в тази конкуренция, заключи Пламен Панчев.

Историята на тази сграда води началото си от август 1899 година, когато архитектите Мариано Пернигони, Георги Фингов и Вълко Вълкович правят проекта на френския девически колеж „Свети Йосиф“. По исторически данни сградата е била построена през 1907 година. Запазена е нейна снимка от 1912 година, публикувана от Димитър Райчев в „Пловдивски алманах“ на страница 104. Пърноначално сградата на девическия колеж „Свети Йосиф“ е била двуетажна. След земетресението през 1928 година започва ремонт и дострояване на трети етаж. В този вид сградата е завършена през 1942 година. През 1948 година сградата на колежа е национализирана и предоставяна на държавни институции. От 1987 година е предадена за ползване на Техническия университет – филиал Пловдив.

Католическият орден „Свети Йосиф“ е водил неуспешна съдебна битка за възстановяване на собствеността на сградата. През 1992 година имотът е реституиран и върнат на ордена. По-късно в международен съд българската държава доказва, че е изплатила репарации на Франция след втората световна война и в тези репарации е включена и цената на имота на ордена за колежа. От 2000 година имотът със сградата отново е публична държавна собственост, предоставена на Техническия университет – филиал Пловдив.

 

Споделете ни във:

1 коментар за “Бившият девически колеж „Свети Йосиф“ вече е Център за компетентност на Техническия университет

  1. Това, което е направено, в никакъв случай не може да се нарече реставрация. Реставрация значи да се запазят оригиналният вид и духът на сградата, а не да се унищожат, както за съжаление е станало тук. Уви, у нас такива ремонти с евтини материали и съмнително качество биват наричани „реставрация“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.