ИзбориНовини

Книгата на каузите на ПП-ДБ събра посланията за по-добър живот на още граждански движения

Има кой, има как. Това е надписът върху корицата на Книгата на каузите на обединение „Продължаваме Промяната – Демократична България“, който с всеки изминал ден придобива по-голям смисъл. В книгата вече са подписите на десетки граждански движения с кауза да се борят за по-добър живот в България. Заедно с ПП-ДБ те заявяват: Стига толкова избори, бъдещето зависи от всички нас.  

Представяме ви още една част от тези организации:

 1. Инициатива „Зелени закони“ – от 2014 г. насам „Зелени закони“ следи развитието и прилагането на българското екологично законодателство в областите на енергетиката, климата, устройството на територията, развитието на селските райони, биоразнообразието и горите.
 1. Общество.бг – независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка държава–гражданин.
 1. #So Sofia разказва за най-интересното и характерното в града. Разказваме историите, които правят София отличителна.
 1. ГРАДОСКОП – сътрудничество между различни експерти с фокус върху градската среда. “Вярваме, че развитието на градовете ни зависи не само от експертите, но и от всеки гражданин. Затова работим за популяризирането и налагането на съвременни, включващи и устойчиви процеси в градското планиране и управление.”
 1. Фондация „Движение на българските майки – “Ние сме български майки, доказващи каква огромна сила е майчината любов и грижа. Срещнахме се в Интернет пространството, в Клуба на бъдещите и настоящи майки. Срещата ни откри неподозирани възможности пред самите нас – да съберем силите и енергията си, за да помогнем на децата, живеещи в домовете за възпитание и отглеждане на деца, лишени от родителски грижи. Работим за правото на всяко дете да бъде обичано и да расте в отговорна и в адекватно отговаряща на основните му потребности семейна среда. Твърдо вярваме, че всеки малък човек, дарен с любов, израства голям човек, даряващ любов.”
 1. Фондация „Едно дърво“ е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери, която има за цел създаването на интерактивна карта на градските дървета. Работата на ЕдноДърво цели да повиши общото познание за дървесната растителност и да допринесе за по-качествено планиране, проектиране и стопанисване на зелената система в градовете, като създаде условия за включване на гражданите в тези процес.
 2. Кауза Богата Копривщица “Ние сме неформална група съмишленици, обединени в името на обща кауза: да подобрим качеството на живот в Копривщица, като я направим отново богата – духовно, културно и материално. Ангажираме се открито и честно да проследим напредъка и качеството на действията за решаване проблемите на гражданите и града, да работим активно, като предлагаме експертни предложения, помагаме на всеки, който се вълнува от съдбата на града и работи в негов интерес, и правим резултатите от дейността ни достъпни и прозрачни. Ще работим с всички на равноправна основа за постигане на качествени резултати за гражданите и града!”
 1. Фондация „Саворе“ е юридическо лице с нестопанска с цел за извършване на дейност в обществена полза. Фондацията е учредена през 2000 г. и има двайсетгодишна история. Мисията на фондацията е да подпомага интегрирането на ромските общности в обществото.
 1. Фондация „Астика“ – „Работим за развитието на сътрудничеството между териториалните общности и власти в областите, за осигуряването на равни възможности за гражданите, опазване на околната среда, и развитие на гражданското общество. Подпомагаме социалната интеграция, реинтеграция и адаптация на граждани и лица в неравностойно положение. Насърчаваме  социалното предприемачеството и гражданската инициатива. Насърчаваме младежкия активизъм и популяризирането  и укрепването на доброволчеството в България.“
 1. Инициатива БГ, Бургас – „Целта ни е да подпомагаме демократизацията и модернизацията в България, за насърчаване на процеса на вземане на решение за директно и демократично участието, добро управление и устойчиво местно и регионално развитие.“
 1. Инициатива „Заедно да спасим децата и Русе от дрогата“
 1. Инициативен комитет „Да възстановим балнеолечението в солени минерални бани Провадия“ – инициатива на граждани от Провадия и страната, които са се лекували тук. Соленият извор в Провадия  е единствен по рода си в България – негов познат аналог е изворът в Карлови Вари, Чехия.
 1. Фондация за детско развитие „Калейдоскоп“ – Фондация за детско развитие “Калейдоскоп” работи в полза на децата и общността чрез популяризиране на практики за качествено образование и включване от най-ранна възраст. Фондацията подкрепя развитието и укрепването на реформаторски образователни общности в страната. 
 1. Фондация „Солидарност в действие“ „Промотираме, окуражаваме и подкрепяме устойчивото развитие на личности и общности чрез солидарност и колективни действия за социална промяна. Не чакаме друг да „оправи нещата“. Инициираме и активно участваме в създаването на решения. Предприемаме действия, дори и когато не сме лично засегнати, защото разбираме, че нашето благосъстояние е директно свързано с благосъстоянието на другите.“
 2. Сдружение за споделено учене ЕЛА – Сдружението работи повече от 20 години с деца и младежи, на които помага да намерят своя път в живота и/или да преодолеят труден етап, през който преминават. Също така работим с училища, родители и учители, които осъзнато подкрепят децата в изграждането на социалните и емоционалните им умения.
  През годините наложихме приобщаващата среда като ценност и споделена отговорност в българското училище.
 1. Сдружение „Княжевецъ“ – „Организираме добрвоволчески инициативи, свързани с любимия ни квартал Княжево с цел облагородяването му, но и най-вече за запазване на неговата история. Нашата най-голяма кауза си остава запазването на Княжевската минерална баня.“
 1. Гражданска инициатива „За Благоевград“ се бори за прозрачно, демократично и разумно управление на публичните ресурси в града и общината, защото Благоевград заслужава прозрачно управление.
 1. NaChe  е академия за мода, основана в най-старата къща в Благоевград – Мощанската къща. NaChe е начин на мислене в прогрес, за развитие, за добро и напред. Работим за създаването на модна индустрия в България, която да подкрепи текстилния отрасъл.
 1. „Подай уше“ разказва историите на местата, които посещаваме, а за местните в Благоевград служи да ни припомни богатството на историите на нашата земя. От нас зависи как разказваме тези истории, така че да вдъхновяват.
 1. „Благоевград диша“ гражданска инициатива, която работи за това хората в Благоевград и общината да дишат чист въздух.
 1. Girls under quarantine – българска женска общност, която работи за осигуряване и представяне на менторски и лидерски програми, подпомагащи развитието на момичета и жени.
 1. Неформална група Работилница за каузи, гр. Благоевград
 1. Неформална група „Майки, обединени за по-добра и зелена градска среда“, гр. Благоевград.
 1. Националното сдружение на малкия и среден бизнес – „Работим за по-добра икономическа среда за развитието на малките и средните предприятия /МСП/ и за повишаване на тяхната конкурентоспособност.“

На 2 април изборът е ясен. Стабилна бедност отново или нормален европейски живот. Няма спасител, зависи от теб. Гласувай в неделя с номер 12. Има как!

Купуването и продаването на гласове е престъпление.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина