Велизар Шаламанов: Високото ниво на доверие в армията е инструмент за модернизация, развитие и жизнен стандарт на България

Избори 2021 Новини
Под Тепето

Интервю на Велизар Шаламанов, кандидат за народен представител на Демократична България в област Пловдив.

Каква е стратегията за развитие на военната индустрия?

От личния ми опит в НАТО, където над 10 години бях в ръководството на най-високотехнологичната агенция за комуникации, информация и киберотбрана с числеността на ВМЗ, мисля че мога да очертая стратегия за промяна, която включва амбициозни цели, програмно и проектно управление, система за развитие на персонала, управление на риска, ефективна електронна среда за работа и добри условия за всички служители. Ако искаме модерна отбранителна индустрия можем да приложим опита от работата на агенциите на НАТО, които са и „наши“ агенции, защото ние сме НАТО. Водещо в стратегията е ускореното превъоръжаване с високотехнологични системи, а основната ни държавна фирма ВМЗ-Сопот да се ориентира към нови производства на специализация в рамките на НАТО и ЕС – нов тип ракети, боеприпаси, но и  и да речем дронове, системи за електронна война системи за управление и кибер устойчивост, използване на изкуствен интелект, автономни системи и други продукти. Това може да стане при създаване на клъстери с участие на изследователски институти и университети, както бе предвидено около ТЕРЕМ в Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“ от 2014 г., отменена за съжаление от второто правителство на г-н Борисов. Развитието около ВМЗ ще изиска по-тясно взаимодействие между МО, Министерство на икономиката и Министерство на финансите, дори Министерство на външните работи, Министерство на образованието и науката, вкл. около реализация на нашето (на Демократична България) предложение за инвестиционен фонд по превъоръжаване и устойчивост на отбраната, индустриално сътрудничество и иновации. Естествено основа на стратегията е постигане на оперативна съвместимост в НАТО и технологично превъзходство в отбраната, сигурност на отбранителните доставки.

На къде върви Българската армия?

С „План 2004“ от 1999 г. практически извадихме Българската армия от „кома“, в която бе доведена с лошо управление в периода 1990-1998 г. Нямаше пари за заплати, за храна на войниците, горивото бе за 1/10 от необходимото. С преструктуриране и намаляване на числеността, заедно с преминаването към доброволна, професионална армия през 2007 г. създаде условия да се повишат доходите, да се подобрят решително условията за служба, да започне макар и откъслечно придобиване на нова техника.

Отделни проекти маркират хода на превъоръжаването– от придобиването на хеликоптери Бел, Кугар, Пантер и самолети Пилатус и Спартан, транспортни средства до подписания договор „правителство-правителство“ за придобиване на многоцелеви бойни самолети Ф-16, а и последния договор за 2 два модулни бойни кораба и бронирани машини за специалните сили. Впечатление прави, че основната нова техника е за ВВС и от транспортен тип, не за бойни способности, с изключение на последните 4 години с преход към реални бойни способности. Освен това придобиваната техника не се експлоатира и поддържа ефективно и често е извън строя, не се търси съгласуваност и многонационално сътрудничество, използване на агенциите на НАТО и ЕС. В същото време основните средства за отбрана отиват за поддържане на стара и крайно неефективна техника от времето на Варшавския договор, което демотивира военнослужещите, повишава риска в армията, вкл. от корупция и влияние на Русия и Беларус в отбраната ни), което трябва да се промени с всеобхватна, дългосрочна програма за превъоръжаване и трансформация на отбранителната индустрия. Армията бе освободена от несвойствени дейности – от строителство до фермерство, от икономически дейности по ремонт поддръжка на техниката, което даде възможност да се подобри управлението и да се подготви армията за посрещане на стандартите за членство в НАТО. С решението от 2014 г. в Уелс за достигане и поддържане на бюджет на ниво 2% от БВП се гарантира и финансова рамка за развитие, но се изисква модерно управление и на средствата и на цялостната дейност в армията за да вървим напред успешно. Пътят напред минава през ускорено превъоръжаване с изпреварваща преподготовка на хората, както и извеждане на старата техника, рязко ограничаване на зависимостта от Русия/Беларус, развитие на многонационални сили и мотивиране на хората в отбраната, вкл. чрез обучение и гарантиране на втора кариера след армията в администрация, бизнес, академичен сектор. Тази перспектива минава през изчистване на отбранителната ни доктрина, актуализация на Програма 2032 и най-вече приемане от парламента на дългосрочна инвестиционна програма с механизъм за рекапитализация на армията в следващите 10-15 години. Освен това е важно постигане на обществена подкрепа за такова развитие и гарантиране на действен парламентарен контрол на промените, на инвестициите. Българската армия върви към радикална модернизация, оперативна съвместимост в НАТО и икономически ефект в развитието на България в ЕС. Наред с План за възстановяване и устойчивост на страната в ЕС ни трябва План за превъоръжаване и устойчивост на отбраната в НАТО. Така армията с традиционно високото ниво на доверие ще стане централен инструмент за модернизация на България и минаване на ново ниво на развитие и жизнен стандарт.

Доц. д-р Велизар Шаламанов е експерт по информационни технологии и киберсигурност. Народен представител в 45-то и 46-то НС. Председател е на Надзорния борд на Агенцията по комуникации и информация на НАТО, доцент в Института за информационни и комуникационни технологии на БАН – София и зам.-директор по е-Инфраструктура и сигурност в института. Член е на Националния съвет на „Да България“ и говорител на сектор „Отбрана“ на Управленската алтернатива на “Демократична България”. Участва с голям екип в разработката на Визия 2030 и платформата на “Демократична България” за Избори 2021.В 45-ото Народно събрание предлага проект на декларация за развитие на политиката за отбрана и сигурност и приноса на България към реализация на визия НАТО 2030 и е вносител на няколко проекта за промени на: Закона за данък върху добавената стойност Закона за устройството на Черноморското крайбрежие Конституцията на Република България. Министър на отбраната във второто служебно правителство на Президента Плевнелиев. Ръководи разработването на Визия 2020 и Национална програма „България в НАТО и Европейската отбрана 2020“. Роден в Карлово, живее в София и Хисаря. Автор на първата книга на български език „Интернет“. Водач на листата на Демократчна България в област Пловдив. Демократична България се явява на парламентарните избори на 14 ноември 2021 с номер 30 в бюлетината.

Споделете ни във:

1 thought on “Велизар Шаламанов: Високото ниво на доверие в армията е инструмент за модернизация, развитие и жизнен стандарт на България

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.