Николай Денков няма да участва в бъдещия служебен кабинет

Избори 2021 Новини
Акад. Николай Денков, министър на образованието

Министърът на образованието в оставка Николай Денков обяви, че няма да участва в бъдещия служебен кабинет. Пред журналисти днес той подчерта, че е влязъл в партия „Продължаваме промяната“ и в следващите месеци ще се включи в предизборната кампания.

Той отчете, че с 961 млн. лв. повече инвестира държавата в образование и наука през първите седем месеца на 2022 г. В момента в системата на образованието средствата са близо 4,5 процента от брутния вътрешен продукт. Тези данни представи министърът на образованието Николай Денков при отчета, който направи в края на управлението си, съобщи БТА.

От тях в детските градини, училищата и университетите влязоха 785 млн. лв. над средствата от 2021 г. За наука бяха отделени176 млн. лв. допълнително в сравнение с миналата година.

Министърът напомни, че в резултат на по-голямото финансиране от 1 април детските ясли и градини са напълно безплатни за родителите. Правителството е спазило и обещанието си средната учителска заплата да е с 25% по-висока от средната за страната. Това беше постигнато с двукратно увеличение на учителските възнаграждения – от 1 април и от 1 септември 2022 г. Денков допълни, че ангажиментът за учителските възнаграждения е бил консенсусен за политическата система.

Повишени бяха също средствата за издръжка и за материалната база в детските градини и училищата. Повече пари бяха отпуснати за храна на децата до IV клас и за стипендиите на учениците. Отделно от това общо 242,6 млн. лв. влизат през тази година в предучилищното и училищното образование чрез 21 национални програми.

На два пъти по 20 млн. лв или общо 40 млн. лв. допълнителнополучиха висшите училища за издръжка и за ръст на заплатите. Двукратно скочиха стипендиите на докторантите – от 500 лв на 1000 лв. Осигуриха се 20 млн. лв. за възнаграждения в БАН. През 2022 г. с 28,6 млн. лв. бяха подкрепени 14 многогодишни научни програми. Постигна се съгласие минималното астистенско възнаграждение във висшите училища да стане 1500 лв., така че да няма отлив на млади кадри от системата на висшето образование към училищата, отбеляза още министър Денков.

В министерството е завършил прегледът на учебните програми по всички общообразователни предмети от I до X клас. Предстои учители, методици и психолози да преценят какво в кои от тях да променят. Готова е системата за оценка на добавената стойност в училищната система, която използва резултатите от националното външно оценяване и матурите. Сключен е договор за прилагане на новата методика спрямо резултатите от изпитите през 2022 г.

В началото на новата учебна година ще заработи Единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание, т.нар. електронен образователен облак. Той ще осигури достъп на всички учители, ученици и техните родители до наличните електронни образователни ресурси, събрани на едно място. Облекчена е административната тежест върху учителите чрез въвеждането на Национална електронна информационна система за управление на предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) и на Единна информационна система за изпити и прием. Подготвена е Информационна система за обработка, съхранение и управление на документи в училищата.

Министърът напомни за приетите промени в Закона за предучилищното и училищното образование, които осигуряват деполитизация на образователната система. Първа важна стъпка в нейната реализация е новата процедура за избор на директори на детски градини и училища, по която ще се извършват процедурите през това лято.

Направени изменения в Закона за висшето образованиерегламентират съвместното обучение на студенти от две и повече висши училища, статута и условията за прием на докторанти, финансирани по проекти, облекчен режим на прием на студенти от историческата диаспора и др., представи други дейности на екипа си Денков.

МОН публикува две важни концепции – за нов Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите и за обединяване на висши училища в Република България. За да повиши качеството на висшето образование, министерството предостави съвременен софтуер за откриване на плагиатство на университетите и научните организации за безплатно ползване. Публикувани са за обществено обсъждане и нови минимални национални изисквания за академично израстване.

Приета е от правителството и е изпратена за одобрение от Европейската комисия новата Програма “Образование”. Първите покани за кандидатстване за 221 млн. лв. са в краен етап на подготовка. МОН подготвя документите за кандидатстване и за четири инвестиционни проекта по Националния план за възстановяване и устойчивост, отбеляза министърът.

Споделете ни във:

1 thought on “Николай Денков няма да участва в бъдещия служебен кабинет

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.