Включете се във финалната анкета по подготовката на ПИРО

Гласове Градът Новини

Община Пловдив призовава пловдивчани да се включат в последната анкета, която е част от разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  Тя  е  насочена към всички заинтересовани страни на територията на Община Пловдив. Нейната  цел е да оцени изготвените предложения за определяне на зони за въздействие за прилагане на интегрирания подход.

ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона като осигурява координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата активна позиция в настоящото анкетно проучване, Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. Тя е достъпна на този линк –

План за интегрирано развитие на Община Пловдив – Анкета зони за въздействие (alchemer.eu)

Можете да се включите до 14.12.2021 г. включително.

 

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.