ГрадътИзпод тепетоМненияНовини

Пуснаха обществена поръчка за 15 млн. лв. за Рогошко шосе

Срокът за изпълнение е 3 години. Цялото трасе е дълго 4346 метра 

Обявена е процедура за избор на изпълнител на строително-монтажните работи по проекта за реконструкцията на Рогошко шосе. Обявата вече е публикувана на страницата на агенцията.

Според нея поръчката включва „Реконструкция на ул.“Рогошко шосе“ в обхват от мост „Адата“ до землищна граница на град Пловдив и реконструкция на обслужваща улица, свързваща ул. „Рогошко шосе“ и ул. „Марица – север“ по разработена проектна документация в техническа фаза – включва разваляне на стара пътна и тротоарна настилки и изграждане на пътна конструкция, бордюри, тротоари, поставяне на вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и други.

Цялото трасе е дълго 4346 метра.

Общата прогнозна стойност за изпълнение на проекта е до 15 000 000 лева с включен ДДС, като изрично е написано, че посочената стойност е лимитна.

Предвиждат 4 милиона за ремонта на Рогошко шосе в Бюджет 2022

Дейностите включват: изграждане на канализационни връзки за нови улични отоци, подмяна на стари капаци, нови дъждоприемни и ревизионни шахти, полагане на нови водопроводни и канализационни тръби, тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти, подмяна на сградни водопроводи и канални отклонения, а където е необходимо и изграждане на нови такива. Предвижда се и реконструкция на съществуващото улично осветление, която ще включва демонтаж на всички недостатъци от реконструкцията съществуващи стоманенотръбни и стоманобетонови стълбове и осветителни тела с натриеви лампи с високо налягане и замяна с енергоефективен LED улични осветителни тела. Трябва да се поставят горещопоцинковани стоманени стълбове и нови захранващи кабели.

Срокът за изпълнение 3 години от откриването на строителната площадка.

Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

2 коментари

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина