Приемат заявления на карантиниране за гласуване в подвижна COVID секция до деня на изборите

Градът Избори 2021 Новини

Избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация, могат да подадат заявление за гласуване в подвижна COVID секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им. Заявленията се подават до 14 ноември по един от следните начини:

Чрез сайта на ЦИК  на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021.  Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.

Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.) на имейл: [email protected], както и на обявените имейли на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Чрез подаване на място в районните администрации на Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.

Чрез изпращане на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение № 1 от Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021 г.) по пощата: на адреса на районната администрация в Община Пловдив, в чийто обхват попада адресът на карантиниране или на адрес: гр. Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов“ № 1.

На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021 г.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.