Подаването на заявления за продажба на мартеници през 2021 ще става само онлайн

Градът Новини

На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м.

Заявления за издаване на разрешения за продажба на мартеници през 2021 година ще се подават само онлайн. Това гласи заповед на кмета на община Пловдив Здравко Димитров, а целта е да се избегнат струпвания на много хора на едно място. Информация за цялата кампания, подаване на заявления и начин на плащане може да се види на сайта на община Пловдив. В специален раздел „Мартеници 2021“, който се намира горе вдясно под основното меню, са поместени и схемите, където са разположени определените места за продажба. Системата за подаване и регистрация ще се активира в 8,30 часа на 27.01.2021 г.

На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м. В заявлението – образец всеки кандидат може да посочи до 5 /пет/ места, подредени по приоритет, съобразно одобрените схеми за поставяне на преместваеми обекти за продажба на мартеници.

Определянето на ползвател ще се извършва по реда на регистрация на заявлението в системата /час на регистрация/ и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.

Разрешенията за ползване ще се издават не по-рано от 01.02.2021 г., като за зона -площад „Стефан Стамболов“- същите ще се издават със срок на действие до 02.03.2021 г. /включително/.

Получаването на издадените разрешения ще се осъществява чрез дирекция „Стопански дейности“ при спазване на изискванията на Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.