Общински съвет стартира избора на съдебни заседатели

Градът Изпод тепето Новини
Съдебни заседатели

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия

 

Временната комисията от общински съветници, която ще проведе процедурата по подбор на съдебни заседатели към Районен съд – Пловдив за мандат 2023-2027г. се събра на свое първо заседание, на което прие правилата и необходимите документи за провеждане на конкурса.

Членовете на комисията, избрани с решение №275 на Общински съвет от 2022г., са общинските съветници Анета Господинова, доц. Ангел Иванов, д-р Ангел Молев, Румяна Толова, Евелин Парасков, д-р Иван Црънчев, Веселина Александрова, Стефан Аксиев и Георги Величков. На първото заседание за председател на комисията бе избрана Веселина Александрова.

Съгласно закона процедурата по избор на съдебни заседатели към Районен съд  – Пловдив за мандат 2023-2027г. ще е в два етапа, първият от които е прием на документи, след което допуснатите кандидати ще бъдат изслушвани в публично заседание от комисията.

Срокът за подаване на документи в деловодството на Общински съвет – Пловдив започва от днес и ще приключи на 16.09.2022г. Съгласно решение на Общото събрание на Окръжен съд – Пловдив са определени 80 броя съдебни заседатели, които следва да бъдат излъчени.

Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на определени условия съгласно чл. 67 от Закона за съдебната власт.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

  1. е на възраст от 21 до 68 години;
  2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
  3. има завършено най-малко средно образование;
  4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
  5. не страда от психически заболявания;

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

  1. е съдебен заседател в друг съд;
  2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
  3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
  4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съгласно чл.69, ал.2 от Закона за съдебната власт съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

Кандидатите трябва да представят следните документи съгласно чл. 68.,ал.3 от Закона за съдебната власт:

1.подробна автобиография, подписана от кандидата;

2.нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.медицинско удостоверение, след извършен преглед от лекар, че лицето не страда от психическо заболяване;

4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки/приложен незадължителен образец/;

5.мотивационно писмо;

6.писмено съгласие; /приложен незадължителен образец на заявление/

7.декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3; /приложен незадължителен образец/

8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. /кандидатите следва да имат предвид, че снабдяването с този документ може да отнеме 1 месец или повече/

Документите на желаещите да бъдат съдебни заседатели ще се приемат в деловодството на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20, ет.3, стая 206 в часовете от 8, 30 до 12,00ч. и от 13,00 до 17,00ч. 

Телефони за справка: 032/600-549; 032/600-564

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.