Община Пловдив призовава домоуправителите да помогнат за преброяване на домашните кучета

Градът Новини

Община Пловдив призовава домоуправителите на етажна собственост да съдействат за своеобразното „Преброяване на домашните кучета в Пловдив“ като опишат кучетата, отглеждани в сградите, които управляват.

Събраната информация трябва да се изпрати до съответната районна администрация и на електронен адрес: [email protected] до 30.10.2021 г.

Припомняме, че съгласно Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, една от причините за наличие и поддържане популацията на уличните кучета е безотговорното отношение на собствениците на домашните кучета. По тази причина е регламентирано местната власт да упражнява контрол върху регистрацията, идентификацията и изоставянето на домашните кучета.

Законът за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е предвидил механизъм, посредством който Управителите на етажната собственост могат да допринесат за по-качествен контрол на местната власт върху собствениците на домашни кучета, а именно:

–          Чл.7, ал.6 – „В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на ветеринарномедицинския паспорт“.

–          Чл.23, ал.1, т.9 – „Управителният съвет (управителя) предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост“.

Полезна за администрацията е следната информация за кучетата и техните собственици:

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКАДАННИ ЗА КУЧЕТО
Имена на собственикаИме на кучето
Адрес на собственикаПорода на кучето
Телефон за контакти на собственикаПол на кучето
Номер на чип и дата на поставянето му.

 

На електронната страница на Община Пловдив: https://www.plovdiv.bg/ – Услуги-Регистри-Регистър на домашните кучета, всеки с достъп до интернет може да провери регистрираните на даден адрес кучета в Пловдив, като търсенето в системата става по име или част от името на кучето или на адреса. Опитайте, влезте и проверете! Ще се изненадате да видите, колко недекларирани и нерегистрирани/непреброени/  кучета се отглеждат около вас!

В случай, че искате и Вие да съдействате за преброяването на домашните кучета, моля на адрес [email protected] информирайте за нерегистрирани домашни кучета по приложената по-горе таблица.

Важно е да се знае, че за притежаване на домашно куче, собственикът е длъжен да заплаща годишна такса в общината. Сумите, събрани от тази такса са целеви – те се разходват само за дейности, които допринасят за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив

Споделете ни във:

1 thought on “Община Пловдив призовава домоуправителите да помогнат за преброяване на домашните кучета

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.