Градът

Много мераклии за ремонта на Младоженския дом

Фирмите предлагат от 10 до 90 дни за изпълнение

Публично отваряне на офертите по обявената обществена поръчка за ремонт на Дома на младоженците се състоя в последния работен ден от първата седмица на февруари. Конкурсната комисия от пет човека обяви 8 получени оферти в срок и пристъпи към отварянето им в 10 часа в зала „Лотус“ на ОП „Радостни обреди“. На отварянето присъстваха и представители на три от осемте компании, подали документи за участие.

Припомняме, че обществена поръчка за основен ремонт на сградата на Централния дом на младоженците, ритуалната зала и новата административна част на ОП "Радостни обреди" е на стойност  327 650 лева без ДДС. Според условията строителните дейности трябва да бъдат изпълнени за 180 дни, като ремонтът няма да е само козметичен. Предвижда се и премахване на преградни стени. Според проектната документация всички външни стъклени стени ще бъдат подменени с нови с PVC дограмата. Заложена е и смяна на настилка, която сега във фоайето и на стълбището е  мрамор, а част от него ще се замести с гранитогрес.  

Мераклиите за извършване на реконструкция на сградата са от Пловдив, София и Самоков, а пакетите с документи бяха отворени в следния ред:

„Пиирс-Д“ ООД , Пловдив – компанията е създадена през 1994 г. Последният и публичен обект е Общностен център във Враца. Предложеният срок за изпълнение е 38 календарни дни;  

„НСК София“ ЕООД – дружеството е регистрирано в столицата и вече е изпълнявало спечелена поръчка за община Пловдив преди около 2 години по Подобряване енергийната ефективност на сградите на – ОП ”Чистота”.  Предложеният срок за изпълнение е 20 календарни дни;  

„Данаила Билд“ ЕООД, Самоков – фирмата има богат опит с  местната администрация, тъй като според официалните регистри през септември 2015 година печели обществена поръчка за изграждане на 8 обекта, сред тях са: Оперативен център за видеонаблюдение на ОП „Общинска охрана“, Центрове за настаняване от семеен тип в р-н Централен, Тракия, Източен, Южен и Дом за възрастни хора с увреждания. Предложеният срок за изпълнение е 90 календарни дни;  

„Инетрхолд“ ЕООДдруг познат изпълнител, фирмата направи по договор „Извършване на строително-монтажни и ремонтни работи на офиси на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив“. Предложеният срок за изпълнение е 64 календарни дни;  

„Валдор 60“  ООД , Пловдив – Има изпълнени обществени поръчки към Община Пловдив на стойност малко под 1 млн.лв за периода от 2009 до 2014 година. Предложеният срок за изпълнение е 61 календарни дни;  

АС-Строй ЕТ ЯНКО Славчев, Самоков – Според регистрите фирмата е изпълнила договор по спечелена обществена поръчка към общината през септември 2014-а на стойност 157 072 лв. ЕТ-то също показва богат опит в конкурсите и поръчките – работи за 4 министерства, още толкова общини и за последните 3-4 години договори за близо 4 млн.лв. Предложеният срок за изпълнение е 28 календарни дни;  

Парси Груп ЕООД, Пламен Николов – участник в процедури по програмата за енергийна ефективност. Предложеният срок за изпълнение е 22 календарни дни;  

„Протектор БГ“ ЕООД, Пловдив – има три изпълнени договора по спечелени публични конкурси към Община Пловдив през 2011,2014 и 2016 години на обща стойност близо 1,8 млн.лв. Предложеният срок за изпълнение е 10 календарни дни.  

Почти всички участници в конкурса са декларирали, че няма да ползват подизпълнители.

Според зададените условия в конкурсната процедура могат да участват фирми, чиито годишните обороти за последните три приключили финансови години са минимум 400 000 лв. с включен ДДС. Освен това през последните 5 години кандидатите трябва да са построили и/или ремонтирали поне една сграда за обществено обслужване.  Задължително е също да притежават сертификат за система за качество ISO 9001:2015, както и такъв за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство.

Очаква се комисията да публикува в срок протокол от разглеждане на ценовите предложения на фирмите.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина