ГрадътИзпод тепетоНовиниТемида

Мариана Шотева оглави Административния съд в Пловдив

Съдия Мариана Шотева, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, встъпи официално в изпълнение на длъжността председател на Административен съд – Пловдив, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

Актът за встъпване в длъжност бе подписан и връчен от председателя на Върховния административен съд – Георги Чолаков, който пожела на съдия Шотева успешен мандат.

Настоящият председател на Административен съд – Пловдив, съдия Явор Колев, приветства с добре дошла в екипа на съда, г-жа Шотева и, и пожела преди всичко здраве и сили за справяне със стоящите пред нея нови предизвикателства.

Съдия Мариана Шотева е завършила юридическото си образование през 1999 г. в ЮЗУ“Неофит Рилски“ – Благоевград. Има над 21 години общ юридически стаж, от които над 17 години в органите на съдебната власт като съдия

Като приоритет в работата си като административен ръководител съдия Шотева постави акцент върху утвърждаване и запазване на постигнатото, надграждане и усъвършенстване на добрите практики в дейността и организацията, съчетано и с мерки за оптимизиране работата на съда.

Новият председател заяви, че ще работи активно за достигане на оптимално качество на съдебната дейност и високо ниво на административно обслужване на гражданите; за партньорство с медиите и достъп до информация за дейността на съда. Основна цел в работата на съдия Мариана Шотева е ефективното, бързо, прозрачно и качествено административно правораздаване съобразено с европейските стандарти.

На събитието присъстваха магистратите от екипа на съда, председателят на ВАС – Георги Чолаков, председателите на Апелативен съд-Пловдив – Магдалина Иванова,  Окръжен съд – Пловдив – Розалия Шейтанова, Районен съд-Пловдив – Иван Калибацев, на Районен съд-Асеновград – Мария Караджова, Районен съд-Карлово – Гюрай Мурадов, Районен съд-Първомай – Радина Хаджикирева, Апелативният, Окръжният и Районен прокурори на град Пловдив – Тодор Деянов, Ваня Христева и Чавдар Грошев, председателят на Военен съд-Пловдив – Асен Шопов, Гергана Мутафова – член на ВСС от прокурорската квота, адвокат Албена Пискова – основен член на ВАдС и адвокат Георги Баев – председател на Адвокатска колегия – Пловдив. Всички гости поднесоха поздравителни адреси и отправиха своите пожелания към съдия Шотева.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина