Кметствата ще работят извънредно в събота, за да издават удостоверения за гласуване

Градът Избори 2021 Новини
Дирекция „Финансова политика”

Службите ГРАО към шестте районни кметства ще работят извънредно в събота и ще издават удостоверения за гласуване на друго място или на друг адрес. В събота изтичат сроковете и за подаване на заявки за гласуване в подвижни урни. Ето и повече подробности за важните срокове във връзка с провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г.:

В срок до 26.06.2021 г.(събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в писмена форма, чрез заявление до районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез писмо, факс или на електронна поща [email protected], (чл.37, ал.1 от Изборния кодекс).

В срок до 26.06.2021 г. (чл. 34, ал.3 от Изборния кодекс), кандидатите за народни представители за Народно събрание, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления до районната администрация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място.

Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 от Изборния кодекс) в срок до 26.06.2021 г. в районната администрация по настоящия му адрес.

Всеки избирател, в срок до 03.07.2021 г., може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци (чл. 43, ал.2 от Изборния кодекс).

Заявления могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги както следва:

Електронните услуги, във връзка с провеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (26.06.2021 г.) от 8.30ч. до 17.30ч.

Източник: Пресцентър на Община Пловдив

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.