Градът

Домът на младоженците трябва да светне за 390 хиляди лева

Обявена е откритата процедура за ремонта

Таня Грозданова

Обществена поръчка за основен ремонт на сградата на Централния дом на младоженците, ритуалната зала и новата административна част на ОП "Радостни обреди" е публикувана от Община Пловдив. Стойността на проекта е  327 650 лева без ДДС. Срокът за подаване на офертите изтича на 1. 02. 2018 г.

Строителните дейности трябва да бъдат изпълнени за 180 дни, като ремонтът няма да е само козметичен. Предвижда се и премахване на преградни стени. Според проектната документация всички външни стъклени стени ще бъдат подменени с нови с PVC дограмата. Заложена е и смяна на настилка, която сега във фоайето и на стълбището е  мрамор, а част от него ще се замести с гранитогрес.  

Според зададените условия в конкурсната процедура могат да участват фирми, чиито годишните обороти за последните три приключили финансови години са минимум 400 000 лв. с включен ДДС. Освен това през последните 5 години кандидатите трябва да са построили и/или ремонтирали поне една сграда за обществено обслужване.  Задължително е също да притежават сертификат за система за качество ISO 9001:2015, както и такъв за внедрена система за управление на околната среда по стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват строителство.

Отварянето на офертите е публично и е обявено за 2 февруари от 10 часа в зала „Лотус“.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина