ГрадътИзпод тепетоМненияНовини

Аграрен университет Пловдив все по-атрактивен за младежите

Университетът се нарежда сред топ 3 на университетите в България по акредитационна оценка

Аграрното образование става все по-атрактивно и предпочитано от младежите, които желаят удовлетворяваща и доходоносна кариера.

И тази година университетът отчита устойчив интерес към предлаганите специалности, като се очаква броят на кандидатите значително да надхвърли определените от МОН места за прием в държавна поръчка.
Традиционно, най-много  са желаещите да изучават специалностите „Растителна защита“, „Агрономство (полевъдство)“, „Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство)“, „Аграрно инженерство“, „Зооинженерство“.

Наред с „Бизнес икономика“ и „Аграрен туризъм“, атрактивна за кандидат-студентите е и новата специалност „Биоикономика“, която отразява най-актуалните тенденции в развитието на икономиката и обществото.

Аграрен университет

Заместник-ректорът по учебна дейност доц. д-р Боряна Иванова сподели, че Аграрен университет е сред висшите училища, които се радват на стабилност и приемственост и в него се обучават вече 3, дори 4 поколения от един род.

Селското стопанство активно се развива през последните години, не само като национален, а и като топ приоритет на Европейския съюз. Земеделието вече отдавна не е само занятие и начин на живот, а високодоходен бизнес, когато се прави с необходимите знания и умения.

Приемът и тази година ще се осъществява с оценките от държавните зрелостни изпити, както и със стандартните допълнителни изпити по български език, георгафия, биология. От тази година се признават като кандидатстудентски и оценките от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация от същото професионално направление.

Аграрен университет

Аграрен университет- Пловдив се нарежда сред топ 3 на университетите в България по акредитационна оценка, а сред преимуществата му са: висококвалифицирани преподаватели, гарантиращи качествено обучение, свързано с много практически занимания; отлична база, съобразена със спецификата на обучението –   научни и учебни лаборатории, собствени полета за извеждане на практически занятия с уникални колекции от различни сортове култури и породи животни; реновирани общежития с безжичен интернет, обширна спортна база със закрит плувен басейн, кампус със зелени зони за почивка и др.

Важен фактор е и възможността за международни обмени с цел обучение и практика на студенти по програма Еразъм + в 116 институции от 33 държави от и извън ЕС; участие в студентски конференции и семинари у нас и в чужбина; включване на студентите в екипите за разработване на проекти и научни изследвания.

Аграрен университет

Аграрен университет поддържа отлични партньорства с агробизнеса, който  активно се включва в подготовката на специалисти за модерно българско земеделие чрез осигуряване на студентски и преддипломни стажове, стипендии за мотивираните студенти, публични лекции и споделени добри практики.

Центърът за кариерно развитие и връзки с бизнеса към Аграрен университет осъществява и подпомага връзката между образованието и бизнеса, както и подготовката на всички документи за кандидатстване за работа.

Студентският съвет към университета е организатор на културни, социални, спортни и доброволчески кампании, които дават поле за изява на инициативните младежи.

Кандидат-студентите могат да се запознаят подробно с дейността и образованието в Аграрен университет-Пловдив на сайта и фейсбук страницата, както и да кандидатстват онлайн.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина