290 деца са класирани в детските заведения в Пловдив

Градът

Най-много места са заети в детските ясли

В проведеното на 19 септември текущо класиране за прием в детските заведения на град Пловдив взеха участие 548 деца.  От тях най-много са децата на яслена възраст – 377. За първа възрастова група заявления за участие в класирането бяха подадени за 80 деца, за втора – 44, за трета подготвителна група – 34 деца и само 13 деца кандидатстваха за четвърта подготвителна група.

За класирането бяха обявени общо 652 свободни места, като 254 от тях за децата в яслена възраст, 107 – за първа възрастова група, 126 – за втора възрастова група, 87 – за трета подготвителна група и 78 места за четвърта подготвителна група.

Класирани бяха общо 290 от кандидатстващите – 191 деца за детските ясли, 29 за първа възрастова група, 38 за втора възрастова група, 22 за трета подготвителна група и 10 за четвърта подготвителна група. За всички класирани деца следва записване при директорите на детските градини и ясли в определения от Графика на дейностите срок – 26.09.2017 година.

След класирането на 19 септември остават незаети общо 362 места, съответно за яслени групи – 63 места, за първа група -78, за втора група – 88 и за подготвителните групи съответно 65 за трета и 68 за четвърта. Като цяло броят на местата за детските градини е достатъчен за всички желаещи прием. Към момента все още не са обявени всички места за яслените групи, тъй като постъпването в тях следва да бъде поетапно с цел по-добрата адаптация на най-малките.

Следващото класиране е на 5 октомври 2017 г. При подаване на заявления за него, родителите е добре да се запознаят с обявените свободни места, които ще бъдат публикувани в срок до 27 септември включително. Повече информация родителите могат да намерят на страницата на системата за прием на адрес www.dz-priem.plovdiv.bg

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.