ГрадътНовини

1 500 желаещи от Пловдив да подменят старите си печки с модерни уреди

846 вече са получили одобрение. Приемането на молби в Община Пловдив и районните кметства продължава до 2024 година

3500 домакинства от Пловдив ще могат да се възползват от безплатна подмяна на старите отоплителни  уреди с по-екологични алтернативи – ток, газ, пелети и ТЕЦ, за да може да се подобри качеството на въздуха по проекта „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив, чрез намаляване на емисиите от финни прахови частици“. Той се реализира с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е на стойност 13 862 232 лева.

Приемането на молби в Община Пловдив и районните кметства продължава до 2024 година, като до момента са подадени около 1500 декларации, от които вече са одобрени 846. 480 са пожелали да сменят уредите си за отопление на твърдо гориво с климатици, а 329 искат да се отопляват с пелети. Едва 37 желаят отопление на газ.

Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на доставчик на новите отоплителни тела и се очаква, че в началото на следващата година ще започне фактическата подмяна на уредите на домакинствата, които са одобрени.

Проучването показва, че 71,6% от общите емисии на ФПЧ10 се дължат на използването на твърдо гориво за битово отопление. С оглед на направените изводи са идентифицирани районите в Община Пловдив, в които  приоритетно трябва да бъдат подменени старите печки.  Това са – „Южен“, Централен“, „Западен“ и по-конкретно кварталите „Коматево“, „Беломорски“, „Христо Ботев – север“, „Христо Ботев“ – юг  в „Южен“, „Прослав“,  старата част на „Христо Смирненски“, централна градска част, „Съдийски“ и квартала около Военна болница.

По време на първия етап  на проекта е направено и проучване за нагласите на населението, използващо дърва и въглища във връзка с възможностите за подмяна с по-екологични алтернативи.

Половината от анкетираните домакинства в момента употребяват дърва за отопление, а само 10% – въглища. Количеството на използваните дърва е между два и пет кубика на сезон. Сред използващи въглища за отопление, най-голям е относителният дял на тези, които потребяват големи количества (над 500 кг). Близо половината от анкетираните са заплатили между 501 лв. и 1000 лв. за отопление на твърдо гориво през последния отоплителен сезон (44,4%), докато разходите за дърва и/или въглища на близо една трета от анкетираните попадат в диапазона до 500 лв. Средната заплатена сума за отопление е близо 800 лева.

Най-голям дял от анкетираните използват за отопление една или повече печки на дърва или въглища (87,8%). Второ място заемат котлите на дърва или въглища (8,8%). Малко над една пета използват камини с дърва и/или въглища с водна риза.

В близо 40% от домакинствата, които желаят  да заменят отоплителен уред, живеят хора с увреждания, а в над една трета от тях един от семейството е възрастен човек, а в 9% пък има малко дете.

Домакинства, които получат енергийни помощи, ако подменят устройството си за отопление, помощта ще се запази, тоест подмяната на уредите няма да повлияе на правото на социални помощи.

Декларацията може да бъде подадена в деловодството на съответната районна администрация по местоживеене или в деловодството на Община Пловдив.

Декларацията /попълнена и подписана/ може да бъде изпращана и електронно на e-mail: [email protected], като в отговор подателя ще получи входящ номер по преписката.

Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите тук. 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Прочети също
Close
Back to top button
Изпрати новина