ГрадътНовини

Стопаните на кучета дължат такса до края на март

Община Пловдив припомня, че собствениците на домашни кучета трябва да заплатят годишната такса от 30 лева до 31 март. Регистрацията, ако вече не е направена, се извършва в администрацията на района по местоживеене.

Гражданите трябва да носят своите документи за самоличност и редовно заверен ветеринарномедицински паспорт с отразени в него идентификация /маркировка/ на животното и задължителните ветеринарномедицински манипулации за периода.

Изискването е по Закона за местни данъци и такси. От заплащане на годишна такса са освободени собственици на кастрирани кучета и кучетата на хора с увреждания.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина