ГрадътНовини

Общината кани на обществено обсъждане на ОВОС за укрепването и социализация на коритото на Марица

Всички заинтересувани физически и юридически лица могат да вземат участие в организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Укрепване и социализация на речното корито на р. Марица в границите на гр. Пловдив в участъка от пътния възел на околовръстния път до изградения шлюз в източния край на град Пловдив“
Срещата ще се проведе на 16.10.2018 година, от 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив, находяща се на ул. ”Авксентий Велешки“ № 20.

Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на адрес http://www.plovdiv.bg/item/ecology/announcements/овос/предстоящи-обществени-обсъждания-на/ и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда РИОСВ Пловдив.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина