Най-много сигнали на тема Социална политика при Омбудсмана на Пловдив

Власт Гласове Градът Новини

Преобладаващата тема – казуси, свързани с настаняването и обитаването на общински жилища

“Това доказва необходимостта от адекватни промени в националното законодателство, с което да настъпят реални подобрения в условията на живот на гражданите”, коментира и.д. Борислав Стаматов

Въпреки, че през миналата година Общинският съвет на Пловдив на два пъти не успя да се обедини около една кандидатура за обществен посредник, институцията не е преставала да работи.

За последното полугодие на 2021-ва г. в приемната му са постъпили общо 110 сигнала, като 20 на 100 от тях касаят теми, свързани със социалната политика. В направлението са постъпили най-много на брой сигнали в аназилизирания период – 22.

“Задържащото се високо ниво на този брой в анализирания период доказва необходимостта от адекватни промени в националното законодателство, с което да настъпят реални подобрения в условията на живот на гражданите”, коментира и.д. Борислав Стаматов.

Поразителното е, че осем от жалбите са на тема принудително изселена възрастна жена от съседите си.

Сред останалите преобладаващата тема през изминалото шестмeсечие са различни по вид казуси, свързани с настаняването и обитаването на общински жилища като: предсрочно прекрaтяване на договор, поради ненавременно представени документи за актуализиране на настанителна заповед, натрупани задължения от неплатени наеми и консумативи, необходим набор от документи за кандидатстване за такова, обясниха от кабинета на омбудсмана.

Според обществения посредник на Пловдив отново се налага изводът, че заинтересованите не са добре запознати с действащата Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване в общински жилища.

Следващи по численост продължават да са казусите по устройство на територията; незаконно строителство – общо 15 и транспорт и безопасност на движението – 11. За цитирания период обаче няма нито един за сметоизвозване и чистота на улиците.

Снимката е илюстративна

Споделете ни във:

2 коментара за “Най-много сигнали на тема Социална политика при Омбудсмана на Пловдив

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.