БългарияГероите на деня

Проф. Запрян Козлуджов без конкуренция за ректор на ПУ

Много беше направено през тези 4 години, но и много нови неща предстоят, подчерта той на общото събрание

Висшите училища днес работят в силно конкурентна среда, а аз се надявам след 4 години Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” да има съвсем различен облик. Това заяви ректорът на пловдивското учебно заведение проф. д-р Запрян Козлуджов малко преди откриването на Общото събрание за избор на нови ръководни органи и Академичен съвет. То започна своята работа в 10.40 часа днес в Новотела в присъствието на над 350 делегати. Проф. Козлуджов е и единствената издигната до момента кандидатура за ректор.

Много беше направено през тези 4 години, но и много нови неща предстоят, подчерта проф. д-р Запрян Козлуджов. По думите му ПУ е един от малкото големи държавни университети, които до момента са изпълнявали почти на 100% държавната си поръчка за прием. Това показва солиден и траен интерес към нас като институция, добави проф. Козлуджов.

Качественият продукт, новите специалности и постоянно актуализираните учебни планове в съответствие с пазарното търсене лежат в основата на първия ми мандат, подчерта ректорът. И добави, че 10-15% от общо 5400 студенти, които са се включили в проекта „Студентски практики”, вече работят. Това е доказателство за високата оценка, която бизнесът дава на обучените в ПУкадри, смята проф. Козлуджов.

Извън високия рейтинг, позитивните нагласи и отличната мотивация за работа в университета той посочи, че за последните 4 години номиналното увеличение на основната работна заплата на преподаватели и служители е достигнало 27%. За изминалия мандат са спечелени проекти за над 5 млн. евро по Структурните фондове на ЕС, с което общо в научно-изследователската дейност в ПУ са инвестирани над 11.875 млн. лева.

Освен многофункционалната спортна зала и храма в двора на Нова сграда, ПУ „Паисий Хилендарски” се сдоби и с първото в страната новопостроено общежитие за студенти. За целия преход – от 1989 г. до сега, нито един друг университет не е изграждал съвременен кампус от „зелена поляна”, подчерта проф. д-р Запрян Козлуджов.

Като най-важни и предстоящи задачи за новия си мандат ректорът на ПУ очерта довършването на другите 3 сгради на общежитието, изграждането на спортен комплекс около многофункционалната зала, нов аудиторен комплекс и пребазиране на  Химическия факултет. Разкриването на нови специалности и усъвършенстването на процеса на обучение остават основни цели, поставени пред нас като ръководство, добави проф. Козлуджов.

Работата на Общото събрание продължава с процедурата по избор на ръководни органи и ректор на университета. До момента единствената издигната кандидатура е тази на проф. д-р Запрян Козлуджов.

Очаквайте подробности

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина