БългарияГероите на деня

Пловдив с нова Наредба за финансиране на културни прояви

Единствено Снежана Фурнаджиев с възражения по новата концепция, отхвърлиха ги категорично

В комисиите за оценка на проектите няма да бъдат включени представители на културните гилдии

В Пловдив вече функционира нова Наредба за финансиране на прояви от културния календар. Местният парламент прие предложения от зам.-кмета Амелия Гешева така важен за културната политика на града документ с 35 „За”. Шестима се въздържаха, а гласували „Против” нямаше. Единствените съображения към изменението на Наредбата дойдоха от Снежана Фурнаджиева, председател на Дружеството на пловдивските художници. Тя се изказа от трибуната на общинския съвет, като първо поздрави Амелия Гешева за съществените изменения в наредбата и че е влязла в проблемите на творците. Но после попита защо представители на културните гилдии не са участвали пряко в разработката на новата Наредба. Трябваше да работим заедно по написването й. Наредбата в този й вид акцентира на техническите елементи, а не решава творчески задачи, каза Фурнаджиева. И допълни, че не е редно творци, които не са работили досега по проекти и не притежават компютърна грамотност, да нямат достъп до финансиране по културния календар. И че не е нормално проекти да бъдат отхвърляни заради дребни технически грешки. Ако е изтървана една запетая например, тази грешка може да бъде поправена, а не идеята да бъде зачерквана, допълни Фурнаджиева. И предложи забележките й да бъдат вкарани като корекции в Наредбата. Като основната от тях е в комисиите по оценка на проектите да влязат представителите на творческите среди, което в новата наредба не е предвидено. От групата на ГЕРБ в местния парламент обаче контрираха, че това би създало предпоставки за конфликт на интереси.

Зам.-кметът Амелия Гешева отказа да коригира Наредбата и подчерта, че в този си вид тя цели по-ефективна, устойчива и отворена към пловдивчани политика в областта на културата при максимална прозрачност, публичност и контрол в разпределението на финансовите средства.  

А какво представлява всъщност новата наредба. Тя ще включва четири компонента: Първият е отнася за фестивали и значими събития, вторият е наречен Мобилност и е насочен към пловдивските артисти, третият е Гражданска активност, обърнат към любители и непрофесионалисти,  а четвъртият се отнася до традиционното вече финансиране на книги на пловдивски автори.

Най-голямата част от финансирането е за Компонент 1 – до 80%, като бюджетът за всяка година не може да е по-нисък от предходната. Проектите се оценяват от комисии, а се  утвърждават от кмета. Проектите се оценяват и класират до 30 октомври на всяка календарна година и важат за събития в Културния календар на следващата година. Съфинансирането от самия кандидат не може да е по-малко от 30% от стойността на целия проект. При оценката са важни качеството на проекта, художествената му стойност, значимост от местно, национално и международно ниво, устойчивост в годините и др.

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина