БългарияГероите на деня

Дани Каназирева: Наредбата за паркиране ще предизвика много конфликти

Правилата  трябва да са ясни, а процедурата – прозрачна, счита общинската съветничка

Правилата за паркиране срещу 15 лв. такса, предложени от администрацията за  обсъждане, са неясни, непълни  и  ще предизвикат  много конфликти сред хората.    Това е мнението на председателя на ППГОС  „Съюз за Пловдив“ Дани Каназирева по повод на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на  място общинска собственост.

В промените на  нормативния акт не се посочва  какви точно  терени ще се  предоставят  за платено паркиране – общинска частна или общинска публична собственост, междублокови пространства, места, отредени за зелени площи, но превърнати в паркинги,  или части от улици. Указано е само, че разрешение за ползване на паркоместо без гараж ще се издава съгласно проект за благоустрояване на общинския терен, одобрен от главен архитект на района и реализиран от районната администрация. Ако под тази  завоалирана  формулировка  се имат предвид паркинги, би било уместно  това  да се конкретизира,  за да не се заблуждават хората. Не е  уточнено  и какво се подразбира под благоустрояване – заравнена с багер пръст пред жилищния блок,  терен с настилка от чакъл или асфалтирано  пространство с  улично осветление, смятат от „Съюз за Пловдив”.

От  допълненията в Наредбата  не става ясно как ще се предоставят  местата за паркиране  – с конкурс, на търг или  по втори начин, както неведнъж се е случвало с преместваеми  обекти и  в частност с гаражите.  Ако  пред жилищен блок има „благоустроен общински терен“ за 10 места, а кандидатите са 30,  на какъв принцип ще се издават разрешения? Липсват разписани ясни правила, които да гарантират справедливото разпределение между собствениците и спокойното им ползване. Предложените правила не дават отговор на още един съществен въпрос – по какъв начин гражданите, получили  паркоместо, ще  си го пазят. Колчета ли ще  слагат, скоби ли, знаменца  или всеки ден  ще викат паяк, каквито  варианти бяха  споменати  в община  Пловдив, коментира Дани Каназирева.

По същия начин, както и по отношение на гаражите, за паркиране на открито   няма  икономическа обосновка на базата на какви разходи се формира предложената  месечна такса в размер на 15 лева. В случая обаче процедурата трябва да  се прецизира от юридическа гледна точка, като много детайлно  и подробно да е ясно и разбираемо разписан в Наредбата редът и начинът за  предоставяне на места за платено  паркиране, за да няма различни тълкувания от отделни общински органи, които я прилагат, а и притеснения  сред хората,  допълва Каназирева. 

Важен въпрос е за какво ще се разходват 15-те лева, които община Пловдив предлага да се събират от гражданите.  Групата на „Съюз за Пловдив“ винаги е настоявала постъпленията от паркиране да отиват в специален фонд и да се реинвестират в подобряване на услугата и инфраструктурата за паркиране.  Само по този начин  проблемите ще се решават в дългосрочен план, с ясна концепция и отчетност при разходване им и най-важното съгласувано с хората по райони, а не на парче, казва още лидерът на „Съюз за Пловдив”.  

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина