БългарияЕвалаНовини

РИОСВ-Пловдив отне препарирани защитени видове животни от търговски обект

Червеногуша гъска (Branta ruficollis), пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra) са конфискувани в полза на държавата от собственик на търговски обект 
За такъв тип престъпления наказанието е лишаване от свобода до пет години, както и глоба от 5 000 до 20 000 лева
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) извърши извънредна проверка на търговски обект, след като получи сигнал от неправителствена екоорганизация, че препарат на червеногуша гъска е изложен на обществено място.
При проверката екоинспекторите действително установиха, че на видно място пред касите на обекта на висока колона е поставена препарирана червеногуша гъска (Branta ruficollis) – защитен вид, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и световнозастрашен вид съгласно Червения списък на Международния съюз за защита на природата.

Снимка: nauka
Освен това експертите на РИОСВ – Пловдив са открили изложени и още два препарата на екземпляри от защитени от ЗБР видове – пъстър пор (Vormela peregusna) и видра (Lutra lutra).

Снимка: wikipedia
Съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие за животински видове от Приложение № 3 се забранява препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.
Трите препарирани животни бяха отнети от собственика на обекта в полза на държавата.
Проверката се извърши съвместно с органите на МВР по постановление от Окръжна прокуратура – Пловдив. На база установеното предстоят действия на Прокуратурата съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс на Република България. За такъв тип престъпления наказанието е лишаване от свобода до пет години, както и глоба от 5 000 до 20 000 лева.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Един коментар

  1. Да де ама ония ще си плати и най-вероятно няма да влезне на топло.Тук парите са преди всичко.Здравната система и тя подплатена за да НЕ РАБОТИ ИЛИ ДА УБИВА.ВСИЧКИ СЕ ГРИЖАТ ЗА НАС

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина