Изпод тепетоМнения

Министерството на икономиката зачеркна културните и творческите индустрии в Пловдив

Европейската столица на културата без шанс за проекти в областта на креативните индустрии, според приетата Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Не става ясно дали Европейската комисия е приела документа, с който ще се кандидатства по ОП Иновации и конкурентоспособност

Министерството на икономиката зачеркна културните и творческите индустрии в Пловдив, като ги лиши от шанса да кандидатстват за европейски средства по оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Това е резултатът за града от приетата от Министерски съвет Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Става въпрос за нормативен документ, който всички държави от ЕС трябваше да подготвят и одобрят, и без който въпросната ОП не може да финансира проекти в областта на иновациите. По него се работи още от времето на Симеон Дянков. Тогава Министерството на финансите възложи изготвянето на документа. В по-късен етап обаче той бе върнат за преработка от Европейската комисия. Към днешна дата прекроената стратегия е факт, приета е от Министерски съвет, но не става ясно дали вече е приета от ЕК. Ако това се е случило обаче Пловдив ще загуби много в контекста на титлата Европейска столица на културата. Тъй като културните и творчески индустрии няма да имат почти никакъв шанс за европейски средства- те не са сред приоритетите за развитие на града и целия Южен централен район, поне според Министерството на икономиката.

Според стратегията, България има четири приоритета за развитие – Информационни и комуникационни технологии, Индустрия за здравословен живот и биотехнологии, Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, Мехатроника и чисти технологии. В хода на разискването на така важния документ са се обсъждали и определени средните приоритетни тематични области за регионите в България. На Южен централен район му е отредено да се развива в сферите на Информационните технологии, Мехатроника и чисти технологии, Здравословен начин на живот.  Което значи, че проектите в тези три направления ще бъдат приоритетни пред останалите. По някаква причина Креативните и рекреативни индустрии са изключени, а това ще повлияе сериозно по пътя на към Европейска столица на културата, тъй като частните  културни и творчески оператори няма да са приоритетни, ако се борят за европейско финансиране, коментират специалисти.

Борим се да реализираме ЕСК, а фирмите, които искат иновации в креативните индустрии, няма да бъдат подкрепени заради този документ. Защо това се е случило, не е ясно. Тук изплуват и други въпроси: Кой е обсъждал тази стратегия и дали Община Пловдив е имала свой глас в разискванията по документа. Защото ЕСК 2019 е на просто местен, а национален проект и този факт би следвало да се вземе под внимание при изготвянето на тази стратегия с параметри 2014-2020.

Ето какво се крие под дефиницията Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии и съответно кое няма да е приоритетно за Пловдив в борбата за средства от ОП Иновации и конкурентоспособност:

−        културните и творческите индустрии (според дефиниция на ЕК: архитектура, архивно дело и библиотекарство, артистични занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, ТВ, видео игри и мултимедия), културно наследство, дизайн, вкл. моден дизайн, фестивали, музика, сценични и визуални изкуства, издателска дейност, радио;

−        компютърни и мобилни приложения и игри с образователен, маркетинг и/или развлекателен характер;

−        алтернативен (селски, еко-, културен и фестивален) и екстремен туризъм и спорт (за стимулиране на несезонен, немасов, а постоянен нишов туризъм);

−        производство на стоки и съоръжения с пряко приложение в тези сфери (напр. национални (регионални) носии, велосипеди, стени за катерене и др. стоки за алтернативни и екстремни спортове, костюми, декори, материали за исторически възстановки, специализирана екипировка и оборудване, печатни издания).

 

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

2 коментари

  1. Хората гласували за ГЕРБ, са гласували именно от страх, че ако Славчо Атанасов спечели, от София ще им правят мръсно и ще им резнат оперативните програми за 2019. Като изключим ОП растеж на регионите, то като резнеш всичко изброено по ОП иновации и конкурентоспособност, 2019-та се очертава да бъде един голям кебабче-фест, а онея дето правят изкуство да мрат в картофите.

  2. Е каква беше ползата от кмет на Герб? Каква е ползата и от зам.кмета Стоянов, който пряко отговаря за европейските политики и инвестиции, и навсякъде с пъчи с първия квартал на творческите индустрии в България? Каква е и ползата, че Пловдив е избран за Европейска столица на културата 2019, когато не може да привлече никакви инвестиции, и дори държавата го „зачерква“??

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина