БългарияЗдравеНовини

Срокът за смяна на личен лекар изтича днес

Как става това ?

Здравноосигурените имат право свободно да избират лекар в лечебно заведение за първична медицинска извънболнична помощ на територията на цялата страна, което работи по договор с НЗОК.

Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигурените лица могат да променят избора си на общопрактикуващ лекар.

Извън тези срокове смяната на общопрактикуващия (личния лекар) е възможна единствено при наличието на някоя от следните хипотези: Когато лечебното заведение, в което е избран лекар, няма сключен договор с НЗОК; когато лицето е осъществило своя избор на личен лекар в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК, но впоследствие този договор е прекратен на някакво основание;  когато лицето е осъществило своя избор на личен лекар, но впоследствие лечебното заведение, в което той работи, не сключи договор с НЗОК; при констатирана от НЗОК трайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ; при промяна на настоящия адрес на здравноосигуреното лице.

Доколкото изложените от Вас обстоятелства не попадат в никоя от изброените възможности, смяната на личния лекар би могла да се осъществи в посочените нормативно установени срокове – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.

Формуляра за избор на общопрактикуващ лекар може да изтеглите от сайта на НЗОК – www.nhif.bg – рубрика „За граждани“ – линк „Регистрационни форми за избор на общопрактикуващ лекар“. На гърба на формуляра има указания за попълването му.

Справка за общопрактикуващите лекари, сключили договор с НЗОК, може да направите на сайта на НЗОК – рубрика „Електронни услуги“ –  „Информация за договорени дейности“ – линк „Търсене на договорни партньори и дейности“ – подлинк „Общопрактикуващи лекари“.

Може да се обърнете и към РЗОК (координатите им са изписани в меню „Контакти“ на сайта на НЗОК – www.nhif.bg ), където оказват пълно съдействие на обърнали се към тях здравноосигурени лица при избора на нов лекар и им предоставят информация за общопрактикуващите лекари, които са сключили договор с НЗОК в съответния здравен район.

Изборът на общопрактикуващ лекар е личен. Служебният избор се отнася само за определена категория лица: напр. за лица в процедура за придобиване на статут на бежанец; лица, настанени в домове за медико-социални услуги, и др.

Общопрактикуващият (личният)  лекар е длъжен да оказва медицинска помощ на здравноосигуреното лице от датата, на която е осъществен изборът, като лицето се включва в пациентската му листа от тази дата.

НЗОК е предоставила възможност чрез Персонализираната информационна система (ПИС) на НЗОК, избор на общопрактикуващ лекар да се прави и онлайн, ако здравноосигуреното лице има електронен подпис, с който да подпише регистрационната форма за избор на личен лекар. За целта от интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg   –  секция „Преглед на пациентско досие“ или  секция „Услуги за граждани“ – линк „Преглед на досие от здравноосигурените лица“, трябва да влезете в личното си електронно здравно досие с цифров сертификат (Квалифициран електронен подпис – КЕП) и да отворите меню „Избор на личен лекар“.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина