БългарияНовини

МИГ „Куклен-Асеновград“ подкрепя развитието на земеделието в региона

В средата на месец май 2023 , МИГ „Куклен-Асеновград“ откри процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1  „Инвестиции в земеделски стопанства“. Общият размер на предвидената финансова помощ за бъдещи бенефициенти беше в размер на 839 156,76 лв.

Тези средства са предвидени за подкрепа на дейности свързани със строителство или обновяване на сгради за земеделското стопанство, закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за подобряване на земеделския производствен процес, създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и други.

Основната цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на земеделските стопанства на територията на „МИГ -Куклен – Асеновград” и насърчаване на внедряването на нововъведения, свързани със стандартите на ЕС и международните пазари.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина