БългарияНовини

България е първенец по защитени територии

България се утвърждава като истински пионер в опазването на природните територии в Европа, според последни данни от Protected Planet. Тя е страната с най-голяма площ от защитени територии на континента. 41 процента от площта на България е обявена за защитена, като това я издига значително над средното равнище за Европа, което се оценява на около 13,7 процента. Този внушителен процент удостоверява ангажимента на страната по отношение на опазването на природната среда и биоразнообразието.

България е водач в региона по данни към август 2023 година и създава важен прецедент за другите европейски държави, когато става въпрос за защитата на уникалните природни богатства. Тази позиция не е резултат от случайност, а от дългогодишни усилия в опазването на природата и биоразнообразието в страната. На фона на този успех, Словения също се отличава. Тя има 40,4 процента защитени територии и заема второто място.

Словения е изключително зелена страна и се отличава със специални усилия за опазване на своята местна флора и фауна. Повече от половината от площта на страната е залесена, като тя играе ключова роля в реализацията на проекта за опазване на природата „Европейски зелен пояс“ и е част от „Синьото сърце“ на континента.

На трето място в списъка се нарежда Германия с впечатляващи 37,60 процента защитени територии. Повече от една трета от цялата територия на Германия е предназначена за опазване, включително над 23 000 области с обща площ от около 134 406 квадратни километра, които се считат за особено достойни за защита. Тези територии не могат да бъдат култивирани за търговски или земеделски цели, с което Германия демонстрира ангажимента си към природната среда и наследството на страната.

С водещата си роля в опазването на природните територии в Европа, България показва, че малките държави могат да постигнат големи постижения в опазването на биоразнообразието. Този успех трябва да служи като вдъхновение за другите страни и да предприемат необходимите действия за опазване на природата за бъдещите поколения.

България е първенец по защитени територии

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина