БизнесГрадътНовини

Бизнесът от ТИЗ разисква необходимостта от обучение на студенти по ресурсна ефективност с университети 

В рамките на тържеството за 40 години Технически факултет при Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив се проведе кръгла маса на тема „Необходимостта от обучение по ресурсна ефективност на индустриални системи“ като част по изпълнението на проект „Education for Resource Efficiency in Manufacturing Industries“ (EREMI), №2020-1-BG01-KA203-079076 на програма Еразъм+. Проектът се разработва от четири университета, предлагащи инженерно обучение. Университетът по хранителни технологии е в един отбор с University Politehnica of Bucharest, University “St. Kliment Ohridski“ – Bitola, University of Applied Sciences – Offenburg и BEIA Consult International (Румъния) –  партньор на SIEMENS, извършваща научноизследователска и развойна дейност и един от водещите доставчици на ICТ решения и услуги в Румъния за облачни комуникации и IoT телеметрия.

В дискусията се включиха представители от всички партньорски организации, бивши и настоящи преподаватели от Технически факултет, както и фирми от Тракия икономическа зона – Атаро Клима ЕООД, Томика метал АД, Шнайдер Електрик, ИНЧ-Фриго ЕООД и сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона“ /КТИЗ/.

Партниращите страни анализираха активностите по проекта, свързани с разработваните  курсове по тази интердисциплинарна тема. В хода на обсъждането представителите на фирмите се включиха активно с реални индустриални проблеми и конкретни предложнения за решаването им. Те изразиха мнения за важността от подготовка на кадри в областта на ресурсната ефективност в производствените индустрии и цялостната системна оптимизация.

Инж. Пламен Панчев, създател и директор на Тракия икономическа зона /ТИЗ/ и председател на едноименния клъстер, отрази необходимостта от включването на висшите технически училища в решаването на проблемите с вредни емисии от индустриални предприятия. В началото на месец май ТИЗ обяви Харта за въглеродна неутралност и вече 22 фирми я подкрепиха. Зоната е първото индустриално обединение на предприятия в Европа с фокус върху намаляване на въглеродните емисии, като същевременно подкрепя създаването на нови работни места, разпространението на знания и иновации, повишава икономическата конкурентоспособност и подобрява перспективите за развитие на региона. КТИЗ създаде и партньорската мрежа „ТИЗ: Бизнес – Образование“, в която освен фирмите в зоната са включени и всички образователни институции и общини с цел подобряване на професионалното образование и промяна нагласите в обществото към него.

Според координатора на проекта – доц. д-р Таня Титова-Костуркова, декан на Технически факултет при УХТ, обсъждането е изиграло важна роля за изграждане на устойчиво партньорство между университетите и представителите на бизнеса. Създадените учебни програми са изцяло съобразени с изискванията на бързо развиващата се индустрия в ТИЗ. УХТ като член на „Клъстер Тракия икономическа зона“ активно участва във връзката бизнес-образование за създаването на нужните квалифицирани кадри.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина