АртГрадътКултураНовини

Студенти представят своя изложба в НХГ „Цанко Лавренов“

Представителна изложба на студентите от специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ и „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ във Факултет по Изобразително изкуство, ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, ще се открие на 24 април 2024 г. от 13:00 часа в сградата на Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“.

В експозицията можете да разгледате учебни проекти на студенти от втори до четвърти курс, както и дипломни работи. Селекцията от творби нагледно проследява процесът на обучение и възможностите за професионално развитие в областта на дизайна. По време на откриването доц. д-р Красимира Друмева – ръководител на катедра „Графичен дизайн и визуални комуникации“, ще разясни спецификата на изучаваните специалности във Факултет по Изобразително изкуство и начините за кандидатстване. Всички заинтересовани и почитатели на изкуството на визуалните комуникации са добре дошли!

Обучението в областта на Графичният дизайн във Факултет по Изобразително изкуство е обвързано с динамичните промени настъпили във визуалната комуникация. В своята същност дизайнът се трансформира далеч от комерсиалното представяне на продукти, услуги, събития и институции, той е агитатор, комуникатор и вдъхновител. Неговата цел е не само да предостави хармонична и достъпна визия, а посредством най-подходящата изразна форма да информира и фокусира вниманието на аудиторията към глобални теми на социума. 

Спецификата на професията „дизайнер“ включва консорциум от области на познание, като изследване на човешките възприятия, тенденциите в изкуството и културата, овладяване на основните подходи за приложение на инструментариума за визуална комуникация. Учебната програма съдържа набор от теоретични, практически и технически дисциплини. Обхванати са специфичните области на графичния дизайн – Тотал дизайн, Плакат, Рекламен дизайн, Типография, Пространствен дизайн, Калиграфия, Хералдика, Фотография, 3D графика, Компютърни технологии и мултимедийно проектиране, Комбинаторика и др. Специалност „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ застъпва иновативни дисциплини, като: Теория и сюжети на компютърните игри, Основи на информатиката, Сценарий и сториборд, Дигитално рисуване, Интерактивен дизайн (UX design), Видео и Аудио обработка, Специални ефекти, Осветление в дигитална среда, Илюстрация и др. Студентите овладяват в детайли професионални умения, които им дават свободата да изразяват себе си, като висококвалифицирани и ерудирани творци – специалисти. Възлагат се задачи, включващи аналитично, творческо и асоциативно мислене, които разширяват и развиват творческия подход в дизайн проектирането. 

Придобитите знания и умения на завършилите специалност „Графичен дизайн и визуални комуникации“ и „Интерактивен дизайн и компютърни игри“ им позволяват да работят във всички аспекти на комуникационния дизайн. Това включва проектиране на корпоративна идентичност, печатни материали, опаковки, брандиране на интериорни и екстериорни обекти и др. Успешно се реализират в издателската индустрия – дизайн на книги, списания и вестници. Голяма част от тях се насочват към сферата на интерактивния дизайн, потребителски интерфейси, дизайн на компютърни  игри, уебсайтове, мобилни приложения, информационна графика за смарт устройства, кино и телевизия.

https://nhglavrenov.bg/bg/sabitia/izlojba-na-studenti-ot-vtu-sv-sv-kiril-i-metodii

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина