АктуалноБългарияЗдравеМненияНовини

Вярно е, че България е сред първите по извънредна смъртност по време на пандемията от Ковид-19

  • България e регистрирала най-високата надвишена смъртност по време на пандемията от Ковид-19 в сравнение с останалите държави от Европейския съюз и една от най-високите в света;
  • Според някои модели за оценка на извънредната смъртност България е на първо място в света;
  • През 2021 г. е отбелязан исторически национален „рекорд“ с най-високото ниво на смъртност от 1945 г. досега.

Източник: factcheck.bg

Автор: Ваня Гривова

„СЗО обяви край на пандемията от COVID-19. Официално България сме световни шампиони“, пише експертът по управление на кризи Петър Велков във Фейсбук и публикува скрийншот с данни за надвишената смъртност в резултат на  COVID-19. От данните се вижда, че България е на първо място.

„Световен шампион“ ли е България по надвишена смъртност?

Данните в публикацията са от инструмента на The Economist „Проследяване на надвишената смъртност от Ковид-19 по държави“ за периода април 2020 – април 2023 г. От снимката на екрана се вижда, че данните са до 6 май 2023 г. Източник на данните са Human Mortality Database (База данни за човешката смъртност), създадена в сътрудничество между Калифорнийския университет – Бъркли, германското Дружество за научни изследвания „Макс Планк“ и World Mortality Dataset (База данни за световната смъртност), създадена от Ариел Карлински и Дмитрий Кобак.

Източник: The Economist

Извънредна или надвишена смъртност представлява сравнение на броя смъртни случаи през определен период с броя на смъртните случаи, които се очакват на база на предишните тенденции. Данните по държави не може да се съпоставят механично, тъй като за всеки базовото равнище, с което се сравнява извънредното, е различно. Освен това, разработването на методи за събиране и сравняване на тези данни в периода на пандемията, все още продължава и различните изследвания се основават на различен набор от държави и различни методи на изчисляване. 

Според данните от The Economist до 23 май 2023 г. България все така е на първо място в света по надвишена смъртност на 100 хил. души с 38 190 официално обявени смъртни случаи заради Ковид-19, 72 400 извънредни умирания или 1 067 на 100 000 души. През ноември и декември 2020 г. е регистриран особено висок брой смъртни случаи в Югоизточна Европа, като България отбелязва най-високите седмични нива на надвишена смъртност от всяка друга страна в инструмента на The Economist.

Източник: The Economist

Според данни на Our World in Data оценките на СЗО за надвишената смъртност в България са занижени в сравнение с тези на The Economist. СЗО обаче не публикува данните в сравнителен вид, а държава по държава.

Източник: Our World in Data

Създателите на World Mortality Dataset (Данни за световната смъртност), Ариел Карлински и Дмитрий Кобак обясняват, че целта им е била да създадат модел, чрез който да изчисляват надвишената смъртност въз основа на данни от различни организации за 103 държави, събрани в една обща база. Впоследствие тази база данни е вградена в различни инструменти за проследяване – този на The Economist, на the Financial Times, както и на Our World in Data. Така че на пръв поглед има различни източници, чиито данни могат да се сравняват, но на практика зад различните инструменти стои един и същ набор от данни. В научно изследване на Карлински и Кобак от 2021 г. България се нарежда на второ място в света след Перу с 460 умирания на 100 000 души население. 

Според научно изследване на български учени от наши и чужди университети, публикувано в авторитетната библиографска база данни PubMed, България е отбелязала най-високата надвишена смъртност в хода на пандемията, надхвърляща 1% от населението. Изключително висока надвишена смъртност е регистрирана и сред хората в активна възраст. 

Източник: PubMed

Според авторите особено тежкото отражение на пандемията в България се дължи на комбинацията от неблагоприятна демография, неконтролирано разпространение на вируса, лошо подготвена болнична система и ниски равнища на ваксинация. 

„Неочаквано високата извънредна смъртност в двата пика на пандемията през 2020 и 2021 г. в международен план постави България на челните места в негативните световни класации“, се казва в аналитичен доклад на Национален център по обществено здраве и анализи от 2021 г., с който Factcheck.bg разполага.

В поръчан от държавата експертен доклад от 2022 г. е посочено, че България се нарежда на второ място в света след Перу по смъртност от Ковид-19 на 1 млн. души население и на първо място по надвишена смъртност. Според документа през 2021 г. нивото на смъртност е най-високото в България, достигано в исторически план от 1945 г. досега. Цитират се данните на Националния статистически институт (НСИ), които показват, че броят на починалите в страната през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност – 21.7%. Спрямо предходната година те се увеличават с 24 260, или с 19.4%.

Източник: НСИ
Източник: НСИ

Според годишните данни за умиранията по причини през 2020 г. на НСИ общият брой на починалите е 124 735, от които 8554 (7%) от SARS-CoV-2. В сравнение с 2019 г. абсолютният брой на починалите е нараснал с 16 652.

Източник: НСИ

Въз основа на данните на НСИ Институтът за пазарна икономика прави извода,  че 2021-а е годината с втората най-голяма смъртност като брой в историята на България. Повече смъртни случаи са отчетени само през 1918 г., когато са починали над 151 хил. души.

Че България има най-висока надвишена смъртност в сравние с държавите от ЕС и Великобритания се вижда и от сравнително изследване на Бюрото за национална статистика на Обединеното кралство. 

https://www.ons.gov.uk/visualisations/dvc2313/fig4/index.html

Определянето на извънредната смъртност по време на пандемията и сравнението между държавите са затруднени от множество фактори. Изследователите използват различни методики, бази данни и периоди. Не всички държави предоставят надеждни данни. Влияние оказват също специфични за държавите фактори като възрастовата структура на населението и състоянието на здравната система. 

Опасенията на изследователите са, че надвишената смъртност може да се окаже значително по-висока от предварителните оценки.

Източник: The Economist

Извънредна смъртност на 100 хил. души (оценки):

Източник: The Economist

Официално обявени смъртни случаи от Ковид-19 на 100 хил. души:

Източник: The Economist

Проверено:

Твърдението, че България е „световен шампион“ по надвишена смъртност е вярно спрямо конкретните предоставени данни. Инструментът за проследяване на смъртността на The Economist може да се приеме за надежден и основан на научна методика, използвана и в други инструменти. Въпреки това сравнението между данните за различните държави в света трябва да се прави с известна условност, тъй като не всички държави публикуват достатъчно надеждни данни. По отношение на ЕС със сигурност може да се твърди, че България е отбелязала най-висока надвишена смъртност. През 2021 г. е отбелязан исторически национален „рекорд“ с най-високото ниво на смъртност от 1945 г. досега.

Под Тепето

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина