Стягат нови протести от ИК „Стоп на кариерите в Белащица“

Актуално Гласове Новини Разследване

Холсим не планира да отваря кариерата, твърдят от дружеството

В същото време има входирано инвестиционно намерени от фирмата в Община Родопи

През февруари в администрацията на Община Родопи е постъпило писмо от „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД, което е публикувано на 1 март в сайта на общината, с цел да бъдат уведомени заинтересованите лица.

От Инициативния комитет „Стоп на кариерите в Белащица“ заявиха, че са готови на нови протестни действия. Хората се организират и масово попълват възражения до РИОСВ-Пловдив срещу инвестиционното намерение на“ Холсим Кариерни материали“ АД. Една част от тях го изпращат директно на електронните поща на Екоинспекцията, други на мейла на община Родопи, а трети ги носят лично в кметството на село Белащица.

Днес от дружеството изпратиха писмо до медиите във връзка с постъпили запитвания „относно актуалните теми около находище „Белащица“ и „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД“ Вижте пълния му текст:

„Дружеството ни се придържа стриктно към политиката на Групата „ЛафаржХолсим“ да не се коментират висящи съдебни спорове. За да избегнем излишни и често неверни твърдения и интерпретации, припомняме следните факти:

Намерението за продължаване на концесията за находище „Белащица“ от страна на „Холсим кариерни материали Пловдив“ АД е заявено по надлежния ред още през 2019 година.

Спирането на действието на концесионния договор през 2020 година с писмо на Министерство на енергетиката постановява и забрана за извършване на каквато и да е дейност на територията на кариерата, включително извозване на произведения и натрупан на депо материал, от което търпим допълнителни икономически загуби.

Към момента дружеството ни не планира и не може да извършва дейности в находище „Белащица“, включително такива по рекултивация на обекта, до окончателното произнасяне на съответния съд по законосъобразността на спирането на действието на концесионния договор и приключването на процедурата по продължаване срока на концесията.

Към 01.02.2021 г. сме заплатили всички дължими концесионни такси.

В заключение бихме искали да Ви уверим, че оставаме открити за комуникация с всички заинтересовани страни и с удоволствие бихме предоставили всякаква добросъвестно поискана публична информация за дейността ни, както и гледната си точка по теми, свързани с нашия бизнес.“

Според информация от Министерство на енергетиката обаче цитираното от фирмата дело вече не е относимо към проблема, защото към настоящия момент концесионния договор на дружеството е изтекъл. Според ведомството в този случай изходът на делото няма значение.

Споделете ни във:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.